Cao OV: informatiebijeenkomst over onderhandelingsresultaat

CNV-vakmensen heeft samen met FNV Streekvervoer op 6 april een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Openbaar Vervoer. Nu is het aan jou om te stemmen op dit resultaat. We willen jou graag uitleg geven over wat het resultaat precies voor jou betekent, daarom houden wij op maandag 17 en dinsdag 18 april digitale ledenbijeenkomsten. Hieronder lees je de afspraken die de bonden met de werkgevers hebben kunnen maken.

In de bijlage ontvang je het onderhandelingsresultaat. 

In het kort:

 • Looptijd van 27 maanden zijnde 1-1-2023 tot en met 31-03-2025;
 • loonsverhoging
  €1000,- bruto eenmalig (ook voor uitzendkrachten)
  1/5/23    5%
  1/10/23    4%
  1/1/24    2%
  1/7/24    2%
  1/1/25    2%
 • Met ingang van de winterdienstregeling per de december 2023 wordt de pauze met 5 minuten verlengd tot een betaalde pauze van 35 minuten of bij opsplitsing in een pauze van 15 minuten en één van tenminste 20 minuten.
 • Het aantal gebroken diensten wordt teruggebracht van maximaal 104 tot 78 per jaar. Daarbij geldt dat er sprake is van maximaal 2 per week en maximaal 6 per 28 dagen. Gebroken dienstroosters worden niet uitgesloten en kunnen in overleg met de OR in stand blijven.
 • Er komt een taskforce werkdruk die voor 1 september 2023 met concrete afspraken komt om de werkdruk te verminderen. Deze afspraken moeten ook toegepast worden op de  winterdienstregeling van 2023. Samen met de afspraken over de verlenging van de pauze is hier 2% van de loonsom voor beschikbaar gesteld. Met behulp van onafhankelijke deskundigheid en procesbegeleiding is geborgd dat er ook daadwerkelijk afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en vakbonden. In deze taskforce komen onder andere aan de orde de werkdrukvermindering bij rooster gebonden indirecten, rijtijdmetingen en bijlage 35.
 • Er komt met ingang van 1 oktober 2023 een generatieregeling. Dat betekent dat je op  63-jarige leeftijd de mogelijkheid krijgt om 60% te werken tegen 80% inkomen met een 100% pensioenopbouw. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken zijn dezelfde als voor de 61+ regeling.
 • Verder wordt de huidige 61+ regeling gedurende de looptijd van de cao bevroren op 61 jaar. Daarnaast hebben we afgesproken dat de uitzendtijd zowel bij de 61+-regeling als bij de generatieregeling meetelt in de 10 jareneis.
 • De RVU-regeling zoals die nu is, blijft bestaan.
 • Vakbonden en werkgevers gaan gezamenlijk werken aan een Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de sector Openbaar Vervoer. Daarin wordt beoogd dat bij aanbestedingen ook rekening gehouden wordt met o.a. de inzet van werknemers en hun arbeidsomstandigheden.
 • Weliswaar niet in de cao, maar het is wel afgesproken dat machinisten met ingang van 1 januari 2023 in schaal 6 geplaatst worden.

Om het resultaat te kunnen toelichten en bespreken nodigen we jou als lid CNV uit om aan te sluiten bij één van de zes digitale ledenbijeenkomsten.

Wanneer:                                                       17 april  

Tijd:                                                                11:00 uur

                                                                       Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

                                                                       16:00 uur

                                                                       Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

                                                                       19:30 uur

                                                                       Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

Wanneer:                                                      18 april

Tijd:                                                               11:00 uur

                                                                       Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

                                                                       16:00 uur

                                                                       Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

                                                                        19:30 uur

                                                                       Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Nadat alle ledenbijeenkomsten hebben plaatsgevonden zullen wij onze leden een stemlink sturen, zodat zij digitaal hun stem kunnen uitbrengen. Dit zal zijn na 20 april.
Wij vinden het belangrijk om de stemming pas na de ledenbijeenkomsten open te zetten, omdat wij graag eerst het resultaat willen toelichten en de leden de mogelijkheid willen geven om vragen hierover te stellen.

Vragen:

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl of ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2074 8851
E h.chikhi@cnvvakmensen.nlDownloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error