Cao HTM is rond en nieuwe afspraken dienstlengte

Inmiddels is de schriftelijke stemming bij beide vakbonden afgerond en zijn de stemmen geteld. Daarnaast is er overleg geweest met HTM over Toekomstig Roosteren. Het voorstel van HTM is om het nodige te veranderen. Daarom organiseren vakbonden donderdag 7 juli ledenvergaderingen. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Cao akkoord
Leden van de vakbonden hebben de afgelopen periode kunnen stemmen over het cao akkoord. Dit hebben de leden massaal gedaan. Inmiddels zijn de stemmen geteld en hebben de leden van beide vakbonden in ruime meerderheid voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Daarmee gaan de vakbonden akkoord met het onderhandelingsresultaat. Dit hebben we de directie laten weten.

Toekomstig Roosteren
Het afgelopen jaar heeft HTM samen met vakbonden gesprekken gevoerd over de dienstlengte bij HTM. HTM wil de gemiddelde dienstlengte terugbrengen van 7.48 uur naar 7.44 uur per dag. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor het rijdend personeel. Afgelopen week hebben vakbonden met HTM gesproken over de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel. HTM stelt een compensatieregeling voor om die gevolgen te beperken. Kort gezegd komt deze regeling op het volgende neer:

Voor fulltimers

 • De 4 halve ATV dagen die nu gereserveerd staan voor het plus/min systeem worden gebruikt om de gemiddelde dagelijkse arbeidstijd te verkorten van 7.48 uur naar 7.44 uur. Hiermee komt het plus/min systeem te vervallen.
 • Men krijgt ter compensatie 1 vakantiedag.

Voor parttimers met een arbeidsovereenkomst in een standaardrooster van 8.00 uur

 • Voor parttimers die nu een standaardrooster hebben met diensten van 8.00 uur, betekent de wijziging van de dienstlengte, dat zij als zij hun arbeidsovereenkomst in stand houden, zij moeten extra dagen per jaar naar HTM komen om de uren uit de arbeidsovereenkomst te kunnen maken.
 • Parttimers mogen er ook voor kiezen om hun contract aan te passen naar beneden om ervoor te zorgen dat je 4 dagen blijft werken. Dit betekent dat je recht hebt op minder salaris. Voor deze teruggang zijn ligt er een voorstel voor een afbouwregeling:
  • Als je 55 jaar of ouder bent, dan hou je recht op je salaris waar je voor aanpassing, ook recht op hebt.
  • Als je jonger bent dan 55 jaar dan is er de volgende afbouwregeling:
   • In 2023 en 2024 hou je het salaris waar je voor contractaanpassing recht op hebt.
   • Na 2024 wordt de toeslag bij elke procentuele salarisverhoging afgebouwd met de helft van die verhoging.
  • Als je minder dan 1% salaris op achteruit gaat, dan wordt de afbouwregeling afgekocht middels een eenmalige uitkering

Voor parttimers met een arbeidsovereenkomst in een standaardrooster van 7.30 uur

 • Parttimers die in een standaardrooster van gemiddeld 7.30 uur per dag zitten, gaan ook naar een gemiddelde dienstlengte van 7.44 uur. Zij gaan dus gemiddeld meer uren per dag werken en gaan er qua salaris op vooruit of minder dagen werken, afhankelijk van de gekozen optie.

Informatiebijeenkomst voor rijdend personeel 7 juli
De aanpassing die HTM wil doen kan gevolgen hebben voor jou. Daarom organiseren FNV en CNV Vakmensen een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor vakbondsleden in de rijdiensten. De bijeenkomst vindt plaats op:

7 juli 10.00 – 12.00 uur
Albardastraat 15,
2555 XP Den Haag

En

7 juli van 19.00 – 21.00 uur
Albardastraat 15,
2555 XP Den Haag

Op het terrein doorlopen naar achterste gebouw.

Stemmen
Na de informatiebijeenkomst worden de afspraken aan alle vakbondsleden in de rijdiensten voorgelegd om hierover te stemmen. Hierover word je, vanzelfsprekend, nog geïnformeerd.

Vragen?
Heb je vragen en/of opmerkingen? Schroom niet om ze te stellen.

Sanne van der Meulen
CNV Vakmensen