Al het nieuws

Werkgevers zoeken naar opening overleg met vakbonden

Op 11 januari hebben werkgevers een brief gestuurd naar ons als vakbonden die ook verspreid is op de werkvloer. Daarin geven de werkgevers aan dat zij het van groot belang vinden afspraken met ons te maken die de werknemers ten goede komen. Wij waarderen deze beweging.

Daarmee laten de werkgevers zien dat ook zij de noodzaak zien om tot goede afspraken te komen. Zowel wat betreft het eerder stoppen als wat betreft de cao willen de werkgevers op korte termijn met ons afspraken maken. Wij gaan nu niet zwarte pieten, wie zich nu wel of niet verantwoordelijk gedragen heeft. Daar zijn jullie in ieder geval niet bij gebaat.

Wij vinden het van belang om op een aantal punten in te gaan.

  1. Wij willen graag afspraken maken over 2022 en het afgelopen jaar vanaf 1 juli 2021. Wij begrijpen heel goed dat de situatie in het OV niet rooskleurig is, ook al ontvangen werkgevers een bijdrage van het rijk. Wij hebben ons als CNV Vakmensen altijd verantwoord opgesteld en dat doen we ook nu, maar niet tegen elke prijs. Hoe de situatie in de bedrijfstak ook is, jullie doen dagelijks je werk en voor jullie worden de boodschappen ook duurder. Dat het niet goed gaat in de sector, dat ligt niet aan jullie. Werkgevers kiezen voor het inschrijven op een concessie en dat kunnen ze ook niet doen als er weinig verdiend wordt. Risico’s afwentelen op medewerkers is wat ons betreft op geen enkele manier te rechtvaardigen. Prijscompensatie is waarop wij willen insteken. Dat we vervolgens ook gaan praten over de nog langere termijn is wat ons betreft geen probleem.
  2. RVU; wij gaan voor een groot deel mee in de richting die werkgevers aangeven om de mogelijkheid te bieden dat werknemers twee jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen. Dat hebben wij ook altijd gewild. Wij snappen ook dat het een regeling moet zijn die eerlijk is, waar zowel  de SPOV-ers als de  ABP-ers aan bijdragen. Dat werkgevers het Vitaliteitsfonds ook voor dit doel willen gebruiken is ons duidelijk. Wij staan er dan ook voor open om hier het gesprek over te voeren. 
Materieel
Daarnaast is er nog een ander punt wat aan de orde moet komen en dat heeft te maken met arbeidsomstandigheden. Aanleiding is de problematiek rond de bussen bij Keolis. Wij zien dat werkgevers niet in staat zijn om op een juiste manier nieuwe bussen in te zetten. Dat speelt niet alleen bij Keolis, maar ook bij Qbuzz en mogelijk nog andere bedrijven. Chauffeurs mogen verwachten dat ze met deugdelijk materieel de weg op worden gestuurd. Dat er kinderziektes zijn snapt iedereen, maar het zijn in dit geval geen kinderziektes, het zijn chronische ziektes. Wij eisen dat er per direct afspraken gemaakt worden dat er pas dan nieuwe bussen ingezet worden, als ze goed zijn getest in samenwerking met chauffeurs. Een thermobroek uitdelen is leuk, maar is natuurlijk geen oplossing. Het is van de zotte wat er gebeurt. Een fatsoenlijke bedrijfstak onwaardig.

Overleg
Er staat op 4 februari weer een formeel overleg gepland. IJs en corona diende. Wij hopen echt dat we tot afspraken kunnen komen, dat verdienen jullie.


Met vriendelijke groet
Hanane Chikhi  en Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurders CNV Vakmensen

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error