Verslag directie-overleg Arriva Brabant

Op maandag 14 maart vond er een directie-overleg plaats van de vakbonden met Arriva Brabant. Het verslag van deze bijeenkomst vind je in de bijlage.
Mochten er naar aanleiding van het verslag nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met de kaderleden of ondergetekende.

Mede namens kaderlid Cor den Dekker,


Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-34 49 72 79
E:  j.bruinsma@cnvvakmensen.nl


Downloads