Al het nieuws

Uitslag stemming eindbod Openbaar Vervoer bekend

De leden van CNV Vakmensen hebben tot en met 11 maart kunnen stemmen over het eindbod zoals deze op 4 februari jl. door de werkgevers (VWOV) was neergelegd. De stemmen zijn geteld en een ruime meerderheid van de leden die heeft gestemd, heeft voor het eindbod gestemd. Hieronder lees je hoe nu verder

De vakbondsbestuurders hebben de uitslag voorgelegd aan de cao-commissie en zij heeft het verdere proces bepaald.

Wat vooraf ging


Op 4 februari jl. hebben werkgevers en vakbonden formeel overleg gevoerd over het verlengen van jullie cao welke is afgelopen op 1 juli 2021. Aan het eind van dit overleg hebben werkgevers de vakbonden een eindbod neergelegd. De cao-commissie heeft besloten dit eindbod neutraal voor te leggen. Daarover hebben wij jullie eerder geïnformeerd. Ook hadden de leden de mogelijkheden om deel te nemen aan één van de (digitale) ledenbijeenkomsten die zijn georganiseerd.

Alle leden hebben digitaal kunnen stemmen over het eindbod. De uitkomst van de stemming is besproken in de cao-commissie en zij heeft bepaald wat het verdere proces zal zijn.

Hoe nu verder


Zoals aangegeven heeft de meerderheid van de CNV Vakmensen leden voor het eindbod gestemd. Maar wij hebben ook oog voor de mening van de leden die tegen hebben gestemd. Deze nemen wij wel serieus. De opmerkingen die wij hebben ontvangen zullen wij dan ook meenemen richting de werkgevers. Wij zullen een beroep doen op de werkgevers om de pijnpunten die er zijn, waaronder een te lage structurele loonsverhoging, in de toekomst alsnog te corrigeren. Uiteraard zullen wij deze zaken zelf ook meenemen naar de volgende onderhandelingen.

Nu de meerderheid van de leden van CNV Vakmensen voor heeft gestemd is de vraag gaat CNV de cao tekenen. Wij hebben samen met de cao-commissie besloten de werkgevers te informeren dat een meerderheid van onze leden heeft ingestemd.  Tegelijkertijd zullen we ook aangeven de cao vooralsnog niet te tekenen omdat onze collega vakbond nog midden in haar raadplegingsproces zit. Wij willen hen dan ook de ruimte geven om dit proces volledig af te ronden. Dit lijkt ons niet meer dan netjes.

Daarna zullen wij in samenspraak met de cao-commissie bepalen hoe wij omgaan met de uitslag van onze stemming. Waarbij de uitslag van onze stemming leidend is.

Zoals aangegeven zullen wij de VWOV informeren over de uitkomst van onze stemming. We zullen hun ook in overweging geven om de eenmalige uitkeringen uit te betalen, maar dat is aan de werkgevers.

Wij bedanken een ieder die heeft gestemd en zullen jullie blijven informeren over de stappen die wij ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de cao-commissie

Hanane Chikhi                                                         Evert Jan van de Mheen
Vakbondsbestuurder                                               Vakbondsbestuurder

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error