Stand van zaken eindbod Openbaar Vervoer (4)

We zijn een week verder sinds we hebben aangekondigd dat we de cao tekenen. Werkgevers zijn geïnformeerd dus dat proces loopt. Na onze aankondiging hebben we wel een aantal vragen gekregen, o.a. over de RVU en daar komen we hier op terug.

RVU

Er worden geruchten verspreid dat de RVU regeling maar 2 jaar geldig is. Dat is niet juist. De regeling geldt tot en met 31 december 2025. Bereik je binnen 2 jaar van die datum de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kun je van de regeling gebruik maken. Blijft de RVU na 2025 bestaan, dan blijft deze regeling die we afgesproken hebben met werkgevers ook bestaan. Er is ook een vraag bij wie je de RVU moet aanvragen, bij de vakbond of bij de werkgever. Daar is het antwoord ook eenvoudig op; bij de werkgever. Er wordt nog een Q&A voorbereid met werkgevers, waar diverse vragen in beantwoord worden.

Vitaliteitsfonds

Wij wisten dat het vitaliteitsfonds bij onze collega vakbond zeer gevoelig ligt, meer dan bij ons. Mede daarom, hebben wij werkgevers gevraagd tot eind dit jaar geen gebruik te maken van het vitaliteitsfonds en dat pas na 1 januari 2023 te benutten, maar dan alleen voor ABP-ers die gebruik willen maken van de RVU-regeling.  Dat biedt partijen de mogelijkheid om voor 1 januari 2023. Nog eens goed te kijken hoe alle beschikbare middelen voor een pakket aan ouderenregelingen kunnen worden ingezet. De werkgevers hebben hier mee ingestemd. Ook hebben ze ingestemd met onze eis om een goede rapportage te verzorgen, zodat we zicht houden hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de regelingen. De brieven die over en weer gestuurd zijn, zijn als bijlagen toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

Cao2023

Inmiddels hebben wij van de werkgevers een brief ontvangen waarin zij aangeven dat zij nog deze maand met ons en met de collega vakbond om de tafel willen ter voorbereiding van de cao 2023. Ook daar hadden wij om gevraagd. Wij hopen dat ook onze collega vakbond daaraan gehoor geeft.

Voortgang acties

Tot nu toe lijkt de collega vakbond door te gaan met de acties, ook al zien wij weinig vooruitgang. Dat recht hebben ze als ze geen cao getekend hebben. Bij iedere aanzegging van een actie brengen wij onze leden die met die actie te maken krijgen op de hoogte en wij zorgen ervoor dat er altijd een bestuurder bereikbaar of aanwezig is.

We houden jullie op de hoogte en heb je vragen laat het ons weten.

Hanane Chikhi
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 2074 8851

Evert Jan van de Mheen
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 5373 6490

Downloads