Stand van zaken cao Openbaar Vervoer (6)

Zoals iedere week lees je hieronder de laatste stand van zaken rondom de cao Openbaar Vervoer.

Onderhandelingen Cao 2023

Over 3 weken start de zomervakantie. En hierna hebben we nog vier maanden voor dat de huidige cao afloopt. Wij willen deze tijd optimaal benutten om voorbereidingen te treffen voor de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2023. We willen immers niet pas beginnen met onderhandelen als de cao is afgelopen. Dit is in het verleden vaak wel het geval geweest en dat is niet wenselijk.

De werkgevers hebben de vakbonden voor 18 juli a.s uitgenodigd voor een eerste overleg. Uiteraard zullen we op deze datum nog niet inhoudelijk spreken over de voorstellen, want wij moeten deze immers nog samen met jullie vaststellen. Deze datum zal daarom vooral in het teken staan van het maken van procesafspraken en te spreken over de ontstane situatie.

FNV heeft in haar reactie naar de werkgever aangegeven dat zij zeker bereid is om met de werkgevers en ons  te overleggen over een nieuwe cao OV 2023. Of dit betekent dat zij ook willen aansluiten bij het overleg van 18 juli is ons niet bekend. Wij gaan er vanuit dat ook onze collega`s zo snel als mogelijk en generatiepact-afspraken willen maken en  afspraken rondom het verlagen van de werkdruk kun je alleen voor de toekomst maken en niet met terugwerkende kracht.  Daarom nogmaals de oproep aan onze collega bond, laten we onze krachten bundelen om goede afspraken te maken voor onze leden. Om tot afspraken te komen zul je toch echt aan tafel moeten schuiven.

Bevriezen 61+ regeling

Naast de loonafspraken en de RVU-regeling is er in de nieuwe cao nog een belangrijk punt afgesproken, namelijk dat de 61+ regeling met een jaar wordt bevroren. Dat betekent dat de leeftijd waarop je gebruik kunt maken van deze regeling niet per 1-1-2023, maar per 1-1-2024 wordt verhoogd naar 62 jaar. Wij begrepen dat hier bij een aantal van jullie onduidelijkheid over was, vandaar dat we het nogmaals onder de aandacht brengen.

 

Gebruik maken RVU-regeling per 1 juli 2022

Helaas horen wij van een aantal leden die per 1 juli 2022 gebruik wensen te maken van de RVU-regeling dat leidinggevenden hier niet direct aan mee willen werken. De afspraak is echter heel duidelijk. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden van de RVU-regeling, kan per 1 juli hieraan deelnemen. Hier bestaat geen discussie over met de werkgevers. Mocht het toch zo zijn dat jouw leidinggevende niet mee wilt werken, dan horen wij dat graag.  

Let wel, dit geldt alleen voor de werknemers die voor 1 november 2022 gebruik kunnen maken van deze regeling. Mocht je pas na 1 november 2022 gebruik kunnen/willen maken van deze regeling dan dien je deze wel 4 maanden van tevoren aan te vragen.

Eind beschikbaarheidsvergoeding vanaf 2023

15 juni is er een delegatie van ov-medewerkers afgereisd naar Den Haag om de bespreking van de Voorjaarsnota bij te wonen. De Voorjaarsnota is het moment waarop het kabinet de Tweede Kamer informeert over de tussenstand van de begroting. De ov-medewerkers hebben aandacht gevraagd voor een financieel vangnet voor het openbaar vervoer voor 2023. Want als de reizigersaantallen  niet op het niveau komen van voor Corona, dan heeft dit grote consequenties voor het niveau en de kwaliteit van het openbaar vervoer.
Klik hier https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/stads-en-streekvervoer/cao-openbaar-vervoer/nieuws/openbaar-vervoer-mag-niet-verdwijnen-door-opheffen-coronasteun/ om ons standpunt met betrekking tot dit onderwerp te lezen. Wij blijven hier richting de politiek aandacht voor vragen.

We houden jullie op de hoogte en als je vragen hebt, laat het ons weten.

Hanane Chikhi
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 20748851

Evert-Jan van de Mheen
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 53736490