Verslag directie-overleg Arriva Limburg

Vorige week dinsdag, 12 april 2022, vond er een directie-overleg plaats van de vakbonden met Arriva Limburg. Het verslag van deze bijeenkomst vind je in de bijlage.

Mochten er naar aanleiding van het verslag nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met de kaderleden of ondergetekende.

Mede namens de kaderleden Peter Janssen en Jeroen Spuijbroek,
Jeroen Bruinsma,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-34 49 72 79
E  j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Downloads