Update cao multimodaal 2021

Vorige week is de vierde onderhandelingsronde geweest. En helaas kunnen we nog steeds niet spreken van een doorbraak.

Jullie werkgevers Keolis en Arriva hebben een 2-jarige cao geboden. We mochten dan vervolgens kiezen uit 2 opties:

Optie 1


2021: 800 euro bruto eenmalig
2022: 1,5% structurele loonsverhoging + aanpassing van de Golfpakus van 55 jaar naar 61 jaar en meestijgend met de AOW leeftijd.
Invoering van de forenzenvergoeding conform cao OV en dus vervallen van de huidige reiskostenvergoeding 
Schrappen 8 wachtjaren loongebouw

Optie 2


2021: 1% structureel per 1-1-2021 (dus met terugwerkende kracht)
2022: 1,5% structurele loonsverhoging + aanpassing van de Golfpakus van 55 jaar naar 61 jaar en meestijgend met de AOW leeftijd.
Invoering van de forenzenvergoeding conform cao OV en dus vervallen van de huidige reiskostenvergoeding 

Teleurgesteld

Wij zijn teleurgesteld want dit voldoet namelijk helemaal niet aan het mandaat dat wij van jullie hebben gekregen en waar we mee naar de onderhandelingstafel zijn gegaan. De handtekeningen actie was een heel duidelijk signaal dat er echt nog wel hele duidelijke stappen moesten worden gezet door Keolis en Arriva maar dit signaal wordt tot nu toe genegeerd. We willen namelijk sowieso geen koopkrachtverlies en structureel wel wat doen aan de hoge werkdruk. En dat ligt dus nu wel op tafel.

Er is nog geen eindbod geplaatst door de werkgevers. Ze hebben wel aangegeven dat er niet veel meer bij zal komen en dat koopkrachtbehoud op dit moment geen optie is.

Een volgend overleg is gepland op 13 januari 2022. 
We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken, maar vooralsnog is het hele cao traject vooral weer een hele grote teleurstelling.

Laat je horen

We horen graag hoe jij hierover denkt. Stel je vraag en deel je mening dus op de nieuwe cao-pagina. Klik hier voor de cao-pagina 

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Onderhandelaar CNV Vakmensen