Al het nieuws

Busproblemen Keolis

leeg

BUS problemen Keolis, Terugkoppeling overleg met directie dd 14 januari 2022 en Ultimatum FNV. Hieronder een verdere uitleg en standpunt BLG CNV IJssel-Vecht Vragen, bel gerust Peter de Ridder Bestuurder Openbaar Vervoer
1. Terugkoppeling overleg met directie dd 14 januari 2022

We hebben als bonden een pittig overleg gevoerd inzake de gebreken aan de bussen binnen IJsselvecht en op verzoek van Keolis was er ook een vertegenwoordiger van BYD bij het overleg aanwezig.
Allereerst erkent Keolis de geschetse problemen en heeft toegezegd deze ook te willen oplossen, maar heeft daarbij wel de hulp nodig van busbouwer BYD.
BYD heeft ook haar volledige medewerking toegezegd en stelde dat de bussen in de basis voldoen, maar deelde ook mede dat binnen de concessie IJssel-Vecht met een nieuwe techniek wordt gewerkt mbt het voorzien van de voertuigen van elektriciteit(panthograaf)en deze niet voldoende werken. Voorst dat de chauffeurs facaliteiten en voorzieningen in de bus zwaar te wensen over laten, maar in hun visie wel te herstellen zijn. Er is een proces afspraak gemaakt om de gebrekken op de korte termijn op te lossen(uiterlijk voor eind Februari)inzake de kachels, stuurinrichting en zithouding, tochtproblemen en de ventilatie/verwarming, de overige punten worden in een campagne opgepakt en daarvoor wordt meer tijd genomen. De testbussen zijn voor de eerste maal getest en aanstaande vrijdag volgt de tweede test, wij krijgen hiervan een terugkoppeling. Verder is er verder overleg met Keolis op 9 Februari en op 15 Februari is er een extra CNV kaderoverleg gepland. Hieropvolgend maken we een eindconclusie op.

Ultimatum FNV aan Keolis:

Tijdens het cnv kaderoverleg van vandaag kwam het bericht binnen dat de collega's van het FNV reeds nu een streep hebben getrokken en Keolis een Ultimatum gaan stellen en de kadergroep van CNV vind dit nog te vroeg en wil eerst het volgende overleg afwachten met Keolis en reacties van betrokken Provincies want CNV heeft de Provincies opgeroepen om in te grijpen en de problemen met de bussen definitief te laten oplossen
We maken ons ook grote zorgen en denken ook dat BYD en Keolis niet bij machte zijn om de problemen alleen op te lossen. Maar willen ook  gemaakte afspraak niet eenzijdig aan de kant schuiven.

Peter de Ridder
CNV Bestuurder
06-51601997
p.deridder@cnvvakmensen.nl