Al het nieuws

Stem nu over eindbod HTM

Afgelopen maandag hebben de ledenvergaderingen van CNV Vakmensen over het eindbod HTM plaatsgevonden. Tijdens de ledenvergaderingen is het eindbod uitgelegd en konden leden laten weten wat zij hiervan vonden. Kon je er niet bij zijn? Dan lees je hieronder meer over de stemming.

Eindbod HTM

Op 18 februari hebben wij het eindbod van HTM gekregen. Wij hebben dit eindbod ook aan jullie toegestuurd. In de bijlage hebben we het eindbod nogmaals toegevoegd. De belangrijkste punten van dit eindbod zijn:

 • Loon & looptijd: HTM wil een cao afspreken van 1 september 2021 tot en met 31 december 2023. Tijdens deze looptijd wil HTM de volgende loonsverhogingen toekennen:
  • Een eenmalige uitkering van € 500,-- uitbetaald in januari 2022.
  • Het verhogen van de salarissen en salarisschalen met € 80,-- per maand per 1 januari 2022.
  • Een loonsverhoging van 1% per 1 juli 2022.
  • Als blijkt dat de indexatie die HTM van de overheid krijgt hoger is dan 2,6%, wil zij het meerdere uitkeren aan de medewerkers in een structurele loonsverhoging.
  • Indien begin januari 2023 blijkt dat de inflatie hoger is dan de loonsverhoging, dan zal HTM dit compenseren met een eenmalige uitkering van maximaal € 500,--.
  • Een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2023.
  • Een loonsverhoging van 1% per 1 juli 2023.
 • Sociaal Plan: HTM wil dat vakbonden een schriftelijke toezegging doen dat tijdens de looptijd van de cao over het Sociaal Plan wordt gesproken.
 • ADV: HTM wil dat het roosterpersoneel niet langer hun ADV kan verkopen en stelt daarom voor om dit vanaf 2023 niet meer toe te staan, tenzij medewerkers met hun leidinggevende hierover andere afspraken kunnen maken. De criteria op basis waarvan leidinggevende afspraken kunnen maken, worden nog besproken met de vakbonden. Medewerkers die hun ADV al verkocht hebben, behouden hun rechten.
 • OWN-dagen voor overig roosterpersoneel & uitvoerend technisch personeel: overig roosterpersoneel en technisch personeel krijgen er een OWN dag bij per 1 januari 2022.
 • Schaal 10 en hoger: medewerkers in schaal 10 en hoger die in 2021 in dienst waren bij HTM én periodiekgerechtigd waren, krijgen er in 2023 een extra periodiek bij ter compensatie van de stilstand in de vorige cao-periode.

Inzet van CNV Vakmensen

In het eindbod van HTM komen de voor CNV Vakmensen belangrijke thema’s niet terug zoals wij dat graag hadden willen zien. CNV Vakmensen heeft dit jaar een uitgebreide voorstellenbrief geschreven met goede inhoudelijke voorstellen, enerzijds voorstellen die toezien op een fatsoenlijke loonsverhoging en anderzijds voorstellen die toezien op een werkdrukvermindering. Zo hebben wij bijvoorbeeld voorgesteld dat:

 • Werknemers recht krijgen op een reiskostenvergoeding, ook over de eerste 6 kilometers.
 • De medezeggenschap weer advies- en instemmingsrecht krijgt op roosters en dienstenpakketten.
 • Werknemers met een addendumcontract na 12 maanden in vaste dienst bij HTM komen.
 • Werknemers geen gebroken diensten meer krijgen na hun 58e

Wil je al onze voorstellen nalezen? Bekijk dan in de bijlage onze voorstellenbrief.

Nu is het aan jou!

Gisteren (8 maart) hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden. Daar hebben we tekst en uitleg gegeven over het eindbod en konden leden laten horen wat zij van het eindbod vonden. Nu is het aan jou. Jij kunt stemmen over het eindbod. Klik hier om naar de stemming te gaan. Laat horen wat je ervan vindt? Je kunt tot en met 20 maart 2022 je stem uitbrengen.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen en/of opmerkingen over het eindbod of de stemming? Schroom dan niet om die te stellen. Dat kan door te reageren op onze cao-pagina.
Natuurlijk kun je ook direct contact met mij opnemen.

Sanne van der Meulen
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 22 39 29 64
E s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl

Downloads