Al het nieuws

Ledenvergadering 19 april over eindbod HTM

Zoals jullie weten staat op 19 april een actievergadering gepland. Gister heeft de directie, opeens, een hernieuwd eindbod gepubliceerd. Dit heeft effect op onze vergadering. Natuurlijk gaat de ledenvergadering door. Al zal het hernieuwde eindbod centraal staan. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Ledenvergadering 19 april 19.30 uur gaat door
Op 19 april om 19.30 uur staat er een ledenvergadering gepland bij Restaurant Pex (Evert Wijtemaweg 5. 2565 AA Den Haag). Deze ledenvergadering was bedoeld als actievergadering. Oftewel met de bedoeling om aan leden te vragen of CNV actie moet gaan voeren voor het eindbod. Gister heeft HTM, opeens, een hernieuwd eindbod gepubliceerd. Daarom is CNV genoodzaakt om de agenda van de vergadering aan te passen. Wij zullen het aankomende dinsdag vooral gaan hebben over het hernieuwde eindbod van HTM en hoe wij daar verder mee om willen gaan. Kortom, ik hoop jullie in grote getalen te mogen verwelkomen.

Hernieuwd eindbod
Zoals gezegd HTM heeft gister opeens een hernieuwd eindbod gedaan. Hierbij heeft HTM haar eerdere eindbod aangepast. Als goede overlegpartners wordt zo’n hernieuwd eindbod, normaal gesproken, formeel in gesprek met vakbonden gedaan. Dit is niet gebeurd. HTM heeft vakbonden hiermee overvallen en gepasseerd. Daarmee zet HTM de verhoudingen verder onder druk. Dat betreuren wij ten zeerste. Dat neemt niet weg dat CNV dit hernieuwde eindbod sowieso aan de leden zal voorleggen op de ledenvergadering.

Voor de goede orde bevat het hernieuwde eindbod de volgende aanpassingen:

  • De bruto lonen worden verhoogd met ingang van 1 februari 2022 met € 90,--. Dit bedrag komt op de functieloonschalen.
  • Per 1 juli 2022 stijgen de bruto lonen met 1,5%
  • Als in januari 2023 blijkt dat de inflatie van de consumentprijzen sterker is gestegen dan 3,1%, dan krijgt de medewerker eenmalig maximaal € 750,-- bruto uitgekeerd ter compensatie.
  • Er wordt een afspraak gemaakt dat werken naar wens dit jaar nog voor Rail wordt opgepakt.
  • Er wordt afgesproken dat je niet meer kan worden verplicht tot het doen van gebroken diensten na je 58e.
  • Er is een intentie om te bekijken of 55+ ers kunnen worden vrijgesteld van nachtdiensten.
  • Er komt een belastbaarheidsonderzoek om knelpunten rondom de belastbaarheid in kaart te brengen.

Kortom, dit zijn de aanvullingen die HTM op het eerdere eindbod voorstelt. Alle punten die in het eerdere eindbod zijn genoemd en waar in bovenstaande aanpassingen niets over wordt vermeld, blijven onveranderd staan. Hierboven worden dus slechts de aanpassingen vermeld.

Aanstaande dinsdag zal ik bovenstaande aanpassingen verder toelichten.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je vragen en/of opmerkingen? Laat het mij dan vooral weten.

Tot dinsdag!

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl
M: 06 – 22 39 29 64