Al het nieuws

Cao overleg met HTM gaat verder

leeg

Vlak voor de Kerst hebben vakbonden aan HTM een brief geschreven om zich tijdens de Kerst te bezinnen op de cao-onderhandelingen. Daarna volgden vele mails tussen HTM en vakbonden. De sfeer werd hier niet beter door. Inmiddels zijn er een aantal stappen gezet en heeft HTM wat water bij de wijn gedaan. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Briefwisseling
Voor de Kerst hebben vakbonden HTM opgeroepen om zich te bezinnen over hun houding aan de cao tafel. Er lagen verslechteringsvoorstellen over het Sociaal Plan en de WW; de eerdere afspraak over inflatiecorrectie was een woordspel geworden en er lag een koppeling met de uitslag van de werkgroep roosteren waaraan vakbonden zich vooraf moesten committeren.

Na alle briefwisselingen is er enige beweging. HTM heeft een paar verslechteringsvoorstellen rondom het Sociaal Plan voor nu laten vallen. Al ligt er onder andere nog steeds op tafel dat het Sociaal Plan een einddatum krijgt en daarna opnieuw onderhandeld moet worden. De koppeling tussen de uitkomst van de werkgroep roosteren én de cao is losgelaten. En rondom de inflatiecorrectie wil HTM nu eenmalig € 500,-- uitbetalen vooruitlopend op verdere afspraken in het onderhandelingsresultaat.

Kortom, HTM beweegt. Dat noodzaakt ons als vakbond om weer aan tafel te gaan, met als doel om in de richting van een eindresultaat te onderhandelen. We kunnen ons, als vakbonden, uiteraard pas bezinnen op eventuele verdere vormen van acties, als we constateren dat verder praten echt geen zin heeft.

Onderhandelingen
Vakbonden en HTM gaan dus weer om tafel. De gesprekken zullen plaatsvinden, kort op 21 januari vooral om formele afspraken te maken en op 9 februari. Wij houden jullie op de hoogte!

Meer weten?
Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie, 
André van Driel
Remco Portier
Michel Wiersma
Sanne van der Meulen (E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl)