Bedankt voor je deelname aan de staking bij HTM

Gister vond de aangekondigde staking bij HTM plaats. De staking was een groot succes. Werknemers van HTM hebben in grote getale het werk neergelegd voor een goede cao. Ik wil jullie bedanken voor jullie massale aanwezigheid en uitnodigen voor de volgende actiedag.

Bedankt voor je deelname
De eerste stakingsdag voor een nieuwe fatsoenlijke cao gister was een groot succes. Ik heb veel leden, nieuwe leden en andere medewerkers gesproken over het belang van een goede cao, waarin beloftes worden nagekomen én waarin wat aan de werkdruk wordt gedaan. Vakbonden hebben een krachtig statement kunnen maken. Ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid. Jouw deelname heeft ervoor gezorgd dat deze dag een groot succes is geworden.

Goede cao: acties gaan door
Gisteren hebben de medewerkers van HTM laten zien dat zij een goede cao met afspraken over loon en werkdrukverlichting belangrijk is. Het gaat niet alleen over een loonsverhoging, maar juist ook over de werkdruk. Wij hopen dat HTM naar ons gaat luitsteren en de komende week met een goed aanbod komt, zodat wij tot een goede cao kunnen komen. Mocht HTM daar geen gehoor aan geven, dan zijn wij genoodzaakt de acties door te zetten.

Nieuwe actie
De volgende actie zal dan vrijdag 10 juni plaats vinden. Meer informatie over waar we dan staken en waar je je kunt inschrijven, volgt volgende week. Dus hou de nieuwsbrieven en onze website goed in de gaten.

Vragen?
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het stakingsformulier? Neem dan contact op met mij per mail of per telefoon. Heb je vragen en/of opmerkingen over de organisatie van de acties? Neem dan contact op met het Landelijke Actiecentrum op telefoon: 030 751 1450 of per email:  actie@cnvvakmensen.nl

Sanne van der Meulen
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 2239 2964
E s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl