Stemming cao-onderhandelingsresultaat ProRail

Het cao-onderhandelingsresultaat, dat bonden vorige week dinsdagavond hebben bereikt met de directie van ProRail, is besproken in de Bedrijfsledengroep van CNV Vakmensen. De BLG is van mening dat een groot deel van de voorstellen van CNV Vakmensen in het akkoord terug te vinden is. Daarom wordt het resultaat met een positieve ondertoon nu ter stemming voorgelegd aan de leden.

Het onderhandelingsresultaat

We zijn de onderhandelingen ingegaan met een smalle agenda. Bonden en directie zouden hun voorstellen alleen beperken tot de loonparagraaf en de looptijd. De voorstellen van CNV Vakmensen legden de nadruk op koopkrachtbehoud en het streven naar een volledige pensioenopbouw. Daarnaast wilden we in deze tijd van hoge inflatie ook iets meer doen voor de werknemers in de lagere loonschalen.

Met een voet van € 375,- hebben we weten te bewerkstelligen dat de lagere loonschalen procentueel er meer op vooruit gaan dan de 6% die we generiek zijn overeengekomen (zie bijlage). Om de pijn van de inflatie van het afgelopen jaar deels te compenseren, zijn we een éénmalige vergoeding overeengekomen van € 1350,-. Deze wordt in januari 2023  uitgekeerd.

Ten aanzien van de pensioenen constateerde CNV Vakmensen dat er een opbouw tot het fiscaal maximum zou moeten plaatsvinden. Voorgesteld werd om dat in 3 stappen te gaan doen, omdat anders dit te veel ten koste zou gaan van loonruimte. De werkgever betaalt 2/3 van deze premie; de werknemer 1/3. De looptijd van de cao duurt een half jaar langer dan onze inzet. Hier valt ons inziens mee te leven. Het geeft de werkgever nu meer tijd om de werkbeleving bij VL op orde te krijgen.

Het CNV is zeer tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. We leggen dit akkoord daarom met een positief stemadvies aan de leden voor. Via deze LINK kun je je stem tot 12 december uitbrengen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar op de cao-pagina of neem dan contact met mij op of met de kaderleden Marcel Walraven en Johan Knuivers van de onderhandelingsdelegatie.

Jerry Piqué
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 0651602052
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error