Stemming cao-onderhandelingsresultaat Movares BV

Vorige week woensdag hebben de bonden en de directie van Movares een onderhandelingsresultaat bereikt over de vernieuwing van de cao. Uiteindelijk bepalen de leden van de bonden of er sprake is van een definitief akkoord. Daarom leggen wij het akkoord nu ter stemming aan de leden van CNV Vakmensen voor.

Onderhandelingsresultaat
De cao kent een looptijd van één jaar. te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Gedurende de looptijd zullen de lonen 7% structureel stijgen: in maart stijgen de lonen met 4% en in oktober met 3%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over o.a. belonen/waarderen en duurzame inzetbaarheid. Het volledige onderhandelingsresultaat ontvangen jullie als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Reactie CNV Vakmensen
Gezien de inflatie hadden de bonden op een structurele loonsverhoging van 10% ingezet; Movares had als vertrekpunt 4% loonstijging. Gezien het gat hebben we flink moeten onderhandelen om tot een akkoord te komen. Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat ook de Overheid een steentje zal bijdragen om de inflatie te compenseren. Ook kregen we te maken met cao-resultaten waarin de lonen 6% tot 7% zullen stijgen. Voor CNV Vakmensen was het van belang dat de structurele loonstijging de markt zou moeten volgen. Het liefst hadden we een verhoging per 1 janauri 2023 maar dat zat er helaas niet in. CNV Vakmensen is tevreden over het uiteindelijk bereikte resultaat en adviseert de leden in te stemmen met het onderhandelingsresultaat.

Stemming
Je kan je stem via onderstaand email-adres uitbrengen. Dit kan tot 12 uur op vrijdag 23 december. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. 
Dank voor jullie steun en bijdragen gedurende de onderhandelingen. Namens CNV Vakmensen wens ik jullie fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe!

Jerry Piqué
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 2025
E: j.pique@cnvvakmensen.nl 

Downloads