Sociale veiligheid bij NS onder druk

Sociale veiligheid is altijd een belangrijk onderwerp bij NS. Maar na de coronatijd vergt dat onderwerp meer aandacht dan ooit. Daarover ging een gesprek met Wouter Koolmees en andere directieleden van NS.

Sociale veiligheid belangrijk voor jou

CNV Vakmensen vindt het altijd belangrijk dat jij je werk veilig kan doen. Dat betekent wat ons betreft dat NS dat moet borgen. Daarover zijn in het verleden afspraken over gemaakt tussen CNV Vakmensen, de andere bonden en NS. Medewerkers kunnen incidenten melden. Er wordt meer in de gaten gehouden, men kan de meldkamer bereiken, V en S wordt ingezet bij incidenten. Bij evenementen wordt andere inzet gepleegd en nog meer afspraken die moeten helpen..

Veranderde tijden: sociale veiligheid onder druk

Na corona is er echter heel wat veranderd. Er is meer agressie.  Ook in het algemeen. Door personeelstekort kan er niet altijd adequaat gereageerd worden. Mensen nemen HC’s en V en S-ers minder serieus. Er zijn meer mensen met kwade bedoelingen in de trein. Kortom: veel NS’ers zien dat hun veiligheid en de sociale veiligheid in het algemeen onder druk komt te staan.

Gesprek met Koolmees: er moet iets gebeuren

Tijdens een gesprek met Wouter Koolmees, zijn directieteam, bestuurders en kaderleden van CNV Vakmensen en andere bonden zijn ervaringen gedeeld. En hoewel de verhalen heel divers zijn, was de algemene teneur: Ja het is een maatschappelijk verschijnsel maar NS doe iets, wij hebben er meer dan last van. Koolmees en zijn directieteam waren onder de indruk van de verhalen, hoewel die voor hen ook al wel bekend zijn. Zij zijn zich bewust dat er iets moet gebeuren, maar gaven ook aan dat dit niet van de ene op de andere dag kan. Daarvoor is ook overleg met verschillende ministeries, buitenlandse partners, de politie, burgemeesters etc. nodig. En daar zijn zij hard mee bezig. Zij willen met ons in gesprek blijven om te komen tot oplossingen. Binnen enkele weken zullen wij weer met elkaar spreken.

Benieuwd naar jouw ideeën over oplossingen

Als jij ook te maken hebt met gedoe over jouw veiligheid en je denkt waarom denken ze daar niet aan, laat het mij weten. Ieder idee is welkom en zullen wij zeker inbrengen in de gesprekken. Je kan me jouw idee mailen.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen bij NS
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag