Sociale veiligheid bij NS blijft een issue

CNV Vakmensen heeft samen met de andere bonden met Wouter Koolmees en zijn team de voortgang besproken van de maatregelen, die genomen zijn en worden om de veiligheid voor jou als medewerker in de trein en op de stations te verbeteren.

Sociale veiligheid: NS- maatregelen en gesprekken

Helaas is ook de afgelopen tijd weer gebleken dat totale veiligheid op de trein en stations heel erg moeilijk is. Desalniettemin zijn er door gesprekken met ons toch verbeteringen ingevoerd. Het doel hiervan is jouw veiligheid als medewerker in de trein en op de stations zoveel als mogelijk te waarborgen. In een gesprek met Wouter Koolmees en zijn directieteam hebben wij onze zorgen opnieuw geuit. Ook zijn wij bijgepraat over maatregelen, die zijn genomen en gesprekken, die hebben plaatsgevonden.

Het volgende is o.a. gebeurd:

  • Extra inzet van V en S;
  • extra mensen erbij bij V en S;
  • regelmatig overleg met politie;
  • overleg met de buitenlandse partners over grensoverschrijdende overlast;
  • meer en beter cameratoezicht;
  • meer ingangscontroles;
  • gesprekken met burgemeesters, ministers, politie, marechaussee en andere verantwoordelijken over overlastgevers, waaronder asielzoekers;
  • extra aandacht bij standplaatsen, waar het lastig werken is (hotspots);
  • gesprekken met medewerkers over het ervaren van risico’s en hoe daar mee om te gaan, waarna er wellicht meer maatregelen volgen;
  • gesprekken met CNV Vakmensen en andere bonden om de vinger aan de pols te houden.

Vinger aan de pols houden

CNV Vakmensen wil vinger aan de pols blijven houden. Wij zien dat sommige maatregelen helpen, maar dat het een lastig probleem blijft. Daarom blijven wij het in de gaten houden. Wij willen de maatregelen evalueren, met nieuwe oplossingen komen en helpen bij gesprekken met externen. Daarvoor is wel input van jou nodig. Meld het als je geconfronteerd wordt met zaken, waardoor jouw veiligheid in het geding komt. Maar help ook mee als je oplossingen weet. Laat het vooral ons weten via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 0623500986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl