Reactie CNV op 'brandbrief' richting directie

Gisteren ontvingen wij een schrijven dat is opgesteld door een van de machinisten van DB Cargo. In dit schrijven - dat leest als een hartenkreet en gericht is aan de directie -  zet deze collega (namens een groep machinisten int) een aantal zorgen op een rij. Het gaat in de brief om inefficiënte processen, gebrek aan werk of een onjuiste verdeling ervan en vooral het gevoel dat collega’s onvoldoende worden gehoord.

De afgelopen periode is er door verschillende personen bij mij aan de bel getrokken met signalen over onrust op de werkvloer. Er is een breed gedeelde onvrede over de inhoud van het werkpakket, het gebrek aan rijdende diensten voor bepaalde collega’s en er heerst een gevoel dat er weinig wordt gedaan met feedback vanaf de werkvloer. Collega’s voelen zich dikwijls niet gehoord en/of niet serieus genomen.

Het is mijn indruk dat het gevoel van onrust verder wordt aangewakkerd door de recente aankondiging dat bepaalde werkzaamheden worden uitbesteed aan andere vervoerders om zo meer ruimte te maken om de ENKO transporten te kunnen prioriteren. Een en ander zoals verwoord in de laatste interne nieuwsbrief van DB Cargo.

Voor CNV Vakmensen geldt dat wij veel van de zorgen in de brandbrief herkennen. Ook voor ons zijn dit wezenlijke thema’s die wij met regelmaat op de agenda plaatsen, zo ook  tijdens het aanstaande overleg met de directie. Wij zullen in dit gesprek, dat gepland staat op 21 december, ook zeker vragen naar de reactie van de directie op deze brief.

Mochten er specifieke zaken zijn waar jij in je werk tegenaan loopt en waar je graag aandacht voor zou willen vragen dan kun je altijd contact opnemen met een van de kaderleden of ondergetekende.

Mede namens de kaderleden van CNV Vakmensen
Bela Hlavaj, Henk Kruithof, Raymond Kool en Eelco Bentvelsen

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl