Onderhandelingsresultaat cao Railinfrastructuur (RIS)

Op 5 december 2022 heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat (OHR) bereikt over de nieuwe cao RIS. Alhoewel we niet al onze voorstellen hebben kunnen binnenhalen, denken we wel dat we, in deze moeilijke tijden, het best mogelijke resultaat hebben behaald. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar jullie mening!

Belangrijkste thema

Met de hoog oplopende inflatie spreekt het voor zich dat we vooral hebben ingezet op loonontwikkeling. Daarnaast waren verbetering van de pensioenregeling en de veiligheid op het spoor onderwerp van gesprek. Op al deze thema’s hebben we stappen kunnen zetten.

Onderhandelingsresultaat

De volledige tekst van het OHR kun je in de bijlage nog eens nalezen. Hieronder de hoofdpunten:

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar: van periode 1, 2023 tot en met periode 13, 2023;
  • De cao voorziet in een structurele salarisverhoging van 6,25%, per periode 1, 2023. Daarnaast, in periode 1, 2023 een eenmalige uitkering van € 750,- bruto;
  • De pensioenpremie stijgt in 2024 met in totaal 3%, waarvan 2% voor kosten werkgever;
  • Er komt, in samenwerking met Stichting RailAlert een onderzoek naar risico’s, knelpunten en oorzaken van onveiligheid. Zo kunnen er structurele oplossingen worden voorgesteld;
  • Partijen hechten grote waarde aan koopkrachtbehoud van de medewerkers. Bij zwaarwegende omstandigheden kunnen partijen daarom besluiten één of meerdere cao-artikelen tijdelijk aan te passen.

Breng je stem uit!

Natuurlijk hadden we graag nóg betere afspraken gemaakt. Aan de andere kant zijn we er wel van overtuigd dat we met dit OHR het maximale resultaat hebben behaald. Maar het gaat natuurlijk over jullie arbeidsvoorwaarden, dus het laatste woord is aan jullie! Breng daarom zo snel mogelijk je stem uit! Dat kan tot en met uiterlijk 26 december 2022, via deze -LINK-

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je via het stemmingsformulier ook aanmelden voor de digitale ledenraadpleging op dinsdag 20 december 2022, om 19:00 uur. Na aanmelding krijg je per e-mail een link om deel te nemen aan de vergadering.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens Jan Koppen, Bill Verheul en Jan van Gijssel (Kaderleden cao-commissie CNV Vakmensen),

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 47 18 87
E  p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

 

Downloads