Onderhandelingen DB Cargo – stappen gemaakt maar afstand nog groot

In deze nieuwsbrief een update over de afgelopen ronde van gesprekken met DB Cargo en een oproep om deel te nemen aan de ledenvergaderingen van CNV Vakmensen.

Op 5 april is er opnieuw met de werkgeversdelegatie gesproken over de cao. Het was een bijzondere bijeenkomst. Allereerst omdat wij het overleg daags na het noodlottig ongeval in Voorschoten voerden en dit natuurlijk ook in het hoofd van een ieder meespeelde. We hebben er terecht nog even bij stil gestaan. Het doet ons goed te horen dat de collega van DB Cargo vrij snel uit het ziekenhuis is ontslagen, maar realiseren ons natuurlijk goed dat het een enorme impact heeft op deze collega. We wensen de collega vanaf deze plek veel sterkte toe en hopen dat hij snel (maar zeker niet sneller dan verantwoord is) weer stevig in het zadel zit.

Aankondiging herstructurering  

Voor de start van het overleg bereikte ons ook een ander bericht. Deze keer vanuit Duitsland. In februari van 2022 kondigde de Europese Commissie een onderzoek aan naar de mate waarin bepaalde staatssteunmaatregelen van de Duitse overheid een concurrentievoordeel opleveren voor DB Cargo ten opzichte van andere vervoerders op het spoor. De conclusies uit het onderzoek zouden reden zijn voor een grote herstructurering die ook zijn impact zal hebben op de DB Cargo organisatie in Nederland.

Wij werden compleet overvallen door dit bericht en de timing van de communicatie doet op z’n minst de wenkbrauwen fronsen. De druk die hiermee op het overleg – met name de werknemersvertegenwoordiging – wordt gezet is duidelijk voelbaar en voelt bewust gebruikt.  

Inhoud van het overleg

In het overleg hebben we kort met elkaar gesproken over de voorstellen die de werkgever eerder deed. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afschaffen van de maaltijdvergoeding en de vergoeding kleine consumpties, het flexibiliseren van de reiskosten en het opschuiven van de leeftijd voor de ontziemaatregelen. Op deze onderwerpen heeft de werkgever geen aanpassing gedaan, men blijft bij het standpunt.

Wat het loon betreft is er wel een nieuw bod gedaan. Het bod betreft een loonsverhoging van 6% met een minimum van € 285,-. Dat zou voor een Schaal 5 E trede een verhoging betekenen van 8,2%. Dit zou gaan om een eenjarige cao.

Kortom; er is een beter loonbod gedaan, maar de voorgestelde verslechteringen moeten we dan wel accepteren.

Reactie van de bonden

We hebben na een lange schorsing een antwoord geformuleerd op alle voorstellen van de werkgever. Op bepaalde punten zijn we best bereid een stap te zetten, maar we gaan zeker niet akkoord met het zonder meer afschaffen van vergoedingen of het opschuiven van de ontziemaatregelen om zo de cao te financieren. De wereld lijkt volgens DB Cargo zwart/wit te zijn. Er zijn uitdagingen met betrekking tot fiscaliteit en het verantwoorden van vergoedingen en de conclusie is dan dat vergoedingen maar moeten worden afgeschaft. Dat getuigt van erg weinig creativiteit of bereidheid om tot een compromis te komen met de vakbonden. 

Voor de ontziemaatregelen geldt volgens de werkgever hetzelfde. De gemiddelde Nederlander wordt steeds ouder en dus moeten de ontziemaatregelen afgeschaft worden voor een deel van de mensen en voor de rest van de mensen moet deze meestijgen met de AOW leeftijd. Dit terwijl er genoeg maatschappelijke discussie is over het ophogen van AOW leeftijden. De terechte vraag is namelijk of die 'gemiddelde Nederlander' ook een zwaar beroep heeft zoals veel mensen die bij DB Cargo werken. 

Ontziemaatregelen ontzettend belangrijk voor werknemers DB Cargo

Al in de vorige meeting gaven wij aan best bereid te zijn om na te denken over manieren waarop wij het beleid rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (waar ontziemaatregelen, maar ook eerder stoppen met werken toe gerekend kunnen worden) kunnen moderniseren. We vinden echter wel dat bijvoorbeeld het zomaar opschuiven van de leeftijd waarop men mag afzien van de nachtdiensten echt een brug te ver is.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat langdurig nachtwerk leidt tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van suikerziekte en hart- en vaatziekten. Niet voor niets adviseerde de gezondheidsraad onze regering al in 2017 om nachtwerk zoveel als mogelijk te voorkomen. De conclusie die men na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek trok was helder: langjarig nachtwerk uitvoeren is ontzettend ongezond. Afgelopen dinsdag nog hoorden wij Ira Helsloot, de onafhankelijk voorzitter van RailAlert - het kennisplatform met betrekking tot arbeidsveiligheid op en rondom het spoor, op radio 1 zeggen dat langdurig nachtwerk een bewezen negatieve impact heeft op het aantal gezonde levensjaren na pensionering. Wat DB Cargo hier voorstelt is het tegenovergestelde en staat dus haaks op alle adviezen binnen en buiten de sector. Voor ons onbegrijpelijk.

De ontziemaatregelen in de cao (55+, 57+ en 60+) zijn geen lastig gegeven, maar eerder van wezenlijk belang om de werknemers van DB Cargo vitaal te houden en daarmee het bedrijf draaiende te houden. DB Cargo moet zich dit ook gaan realiseren. Wij staan open voor een gesprek, we staan niet open voor afschaffen en opschuiven.  

Bonden willen behoud van koopkracht

We houden daarnaast vast aan onze wens om koopkracht behoud te realiseren. Met een verhoging van 8,2% hebben we dit niet bereikt. Daarnaast vinden de vakbonden dat het met het oog op de mogelijke herstructurering verstandig is om een cao af te spreken die langer duurt dan 12 maanden.

De werkgever is teleurgesteld in de reactie van de bonden en geeft aan meer tijd nodig te hebben om zich te beraden op de positie. Ook wil men meer tijd hebben om de door de vakbonden gedane tegenvoorstellen door te rekenen. Er is ook nadrukkelijk een oproep gedaan aan de vakbonden om zich te beraden. Eind april willen partijen opnieuw rond de tafel om een ultieme poging te doen er uit te komen.

Wat de CNV delegatie betreft moet je met elkaar blijven praten zolang er bereidheid is om er uit te komen. Wij proeven die bereidheid, maar merken wel dat we nog ver uit elkaar zitten. We zijn ook benieuwd hoe jullie er over denken en daarom organiseren we een tweetal (online) ledenvergaderingen waarin we jullie uitgebreid aan het woord willen laten over de verschillende ideeën en gevoelens die er zijn. Ons doel is om jullie verwachtingen opnieuw scherp te stellen zodat we voor die laatste ronde van gesprekken goed voorbereid aan tafel zitten.

CNV Ledenvergadering Sessie 1
Dinsdag 11 april
19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur
Locatie: Teams
Link: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

CNV Ledenvergadering Sessie 2
Maandag 17 april
19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur
Locatie: Teams
Link: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

We rekenen op jullie aanwezigheid. Graag tot dan!

Mede namens Henk Kruithof en Eelco Bentvelsen

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error