NS-regeling over Chroom 6

Helaas heeft het RIVM moeten constateren dat medewerkers van NS kunnen zijn blootgesteld aan Chroom 6. Daarvoor is er nu een NS-regeling Chroom 6 ter compensatie van het leed. CNV Vakmensen betreurt dat dit nodig is, maar vindt de regeling ruimhartig.

Chroom 6 en de gevolgen

Het RIVM heeft vastgesteld dat er tussen 1970 en 2020 bij NS is gewerkt met de schadelijke stof Chroom 6. Dat kan helaas tot ziektes en klachten lijden. Wij vinden het verdrietig dat er medewerkers bij NS de dupe kunnen zijn van deze keuze van NS in het verleden. De treinen moesten niet verroesten en er is toen voor dit middels gekozen. Een slechte keuze blijkt nu achteraf. CNV Vakmensen betreurt dit ten zeerste. Met name medewerkers in werkplaatsen en de omgeving daaromheen kunnen hier ziek van worden. In sommige personeelsdossiers zitten formulieren gevaarlijke stoffen, dat wil niet zeggen dat dit betekent dat je dan sowieso last van klachten krijgt.

De NS-regeling Chroom 6

NS heeft met CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties gesproken over een regeling ter compensatie van de schade. Daarin heeft NS onze suggesties meegenomen. Wij staan dus achter deze regeling. In de regeling is opgenomen een immateriële en een materiële vergoeding. De immateriële vergoeding hangt van de klachten af. De materiële vergoeding is voor iedereen hetzelfde. Ook nabestaanden kunnen hierop een beroep doen. Wat ook belangrijk is dat medewerkers die een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst hebben getekend toch aanspraak kunnen maken op deze regeling als dat nodig mocht zijn. In zo’n overeenkomst staat dan altijd een beding van finale kwijting. Dat betekent dat je achteraf niet nog met een verzoek om uitbetaling kan komen. Dat geldt dus niet als je aanspraak maakt om deze NS-regeling Chroom 6. Alle informatie kan je vinden op de site www.chroom6ns.nl. Daar staan ook vragen en antwoorden op. Wil je hulp hierbij van onze kant dan kan dat via info@cnv.nl. Als je dan aangeeft dat het om Chroom 6 bij NS gaat, dan kunnen onze juristen jou de verdere weg wijzen. Natuurlijk hopen wij dat je hier geen gebruik van hoeft te maken, maar mocht dat wel zo zijn dan kan je dus terecht bij zowel NS als bij ons.

Ike Wiersinga,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E;: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M.: 06 2350 0986