Directie DEKRA Rail zet in op arbeidsvoorwaardenregeling met OR ipv een CAO met vakbonden

De afgelopen maanden hebben de vakbonden FNV Spoor, CNV en VHS er alles aan gedaan om met DEKRA Rail tot een nieuwe CAO te komen. De huidige CAO liep af op 1 januari 2022. Helaas hebben we in de tweede onderhandelingsronde, op 13 december 2021, moeten constateren dat de verschillen zó groot waren, dat verder onderhandelen geen zin had. De vakbonden hebben hun leden geraadpleegd. Het antwoord van de leden was duidelijk: het bod van DEKRA Rail is echt veel te mager. Na raadpleging van de leden is een hernieuwde poging gedaan om nader tot elkaar te komen. Helaas wilde de directie niet bewegen.
Op woensdag 17 mei 2022 hebben de leden een breed gedragen petitie aan de directie aangeboden 
en gehoopt dat de directie hiermee inziet, dat ze in deze moeilijke tijd meer voor de werknemers 
moeten doen. De directie heeft niet geluisterd naar dit belangrijke signaal van de werknemers en op 
30 mei 2022 lag er een eindbod. DEKRA Rail gaf aan dat dit eindbod financieel het maximaal 
mogelijke was. De vakbonden hebben aangenomen dat de directie de waarheid spreekt en daarom 
dit eindbod aan de leden voorgelegd. De leden waren duidelijk. De inflatie is torenhoog, het beleid 
van de directie is niet productief en werknemers lopen weg naar de concurrenten. Hierdoor neemt 
de werkdruk op de achterblijvers steeds meer toe. De directie bleef echter bij het standpunt dat er 
echt niets meer in zit. 

Tot onze grote verbazing horen we nu dat DEKRA Rail niet aan de bonden, maar aan de OR een 
nieuw hoger loonbod heeft gedaan. Zij wil aanvullend op het bestaande eindbod een eenmalige 
uitkering van €600,- bruto in december geven en met de OR een AVR (Arbeidsvoorwaardenregeling) 
afspreken. Er blijkt dus toch financiële ruimte te zijn. Op deze manier wordt geprobeerd om 
vakbonden buiten de deur te zetten. Dit is onacceptabel. Een afspraak met de ondernemingsraad 
heeft niet de wettelijk status en bescherming van een cao. Als er een AVR komt met de OR en géén 
CAO met de vakbonden, ben je bij DEKRA Rail als werknemer ‘vogelvrij’. En dat terwijl -waarschijnlijk 
bij iedereen bekend- er in andere bedrijven in deze sector forse loonsverhogingen worden 
afgesproken ín de CAO’s.

Dit is dus een belangrijk moment. Gezien de ontstane situatie m.b.t. de CAO, vinden we het als 
vakbonden belangrijk om niet alleen met onze leden, maar ook met de niet-leden te communiceren. 
Waar kies je voor als werknemer van DEKRA Rail? 

De vraag is: Kies je voor een situatie waarin je ‘vogelvrij’ bent, of sluit je je aan bij de vakbonden en 
gaan we ons gezamenlijk inzetten voor het behoud van jullie CAO, waarin je huidige 
arbeidsvoorwaarden en een passende loonsverhoging gewaarborgd zijn? 
Laat ons je mening horen! Mail naar: 


Jerry Piqué
j.pique@cnvvakmensen.nl
M: 0651602052

Downloads