De documenten zijn getekend. De nieuwe cao DB Cargo is een feit

Gisteren hebben de onderhandelingsdelegaties van de vakbonden en de werkgever bij elkaar gezeten om het cao resultaat te bekrachtigen. In het laatste gesprek zijn de laatste plooien gladgestreken en de laatste losse eindjes besproken waardoor er nu een complete tekst van het resultaat beschikbaar en getekend is. In de bijlage tref je deze tekst.

Loonparagraaf in de spotlight

Hoewel er altijd meerdere onderwerpen zijn die tijdens een cao onderhandeling worden besproken lag de focus dit jaar, nog meer dan ooit, op de loonsverhoging. Met een structurele verhoging van € 407,- voor alle medewerkers hebben we een flinke stap gezet in de richting van het herstel en behoud van koopkracht.

Oordeel van de CNV delegatie

De delegatie van CNV is het er over eens dat het proces om te komen tot deze afspraken ontzettend lang heeft geduurd. Te lang! Toch kunnen we zeker niet ontevreden zijn met het resultaat.

Het voorstel tot het verhogen van de kilometervergoeding is gehonoreerd. Van 19 cent naar 21cent en per januari naar 22 cent. Daarnaast wordt de reiskostenregeling aangepast naar een systeem van vergoeden voor dagen waarop daadwerkelijk wordt gereisd. Gemiddeld genomen gaat eenieder er hierdoor op vooruit, voor degenen die negatief worden geraakt door de aanpassing spraken wij een compensatieregeling af.

CNV deed een voorstel tot het verhogen van de thuiswerkvergoeding naar € 2,15. Ook dit punt is in het akkoord terug te vinden. Het loonbod zit iets onder het voorstel dat CNV deed (dat heeft te maken met de iets langere looptijd), maar we zijn weer heel positief over het feit dat we een afspraak hebben gemaakt over centen in plaats van procenten.

We hadden daarnaast graag een afspraak gemaakt over zwaar werk en wilden een verbetering van de wachtdienstvergoeding. Over beide onderwerpen wordt het komende cao jaar verder gesproken. De wachtdiensten in verband met de lopende studie uit de vorige cao en de zwaarwerkregeling naar aanleiding van de wens van de werkgever om hier over door te spreken.

Al met al zijn we erg tevreden met het resultaat dat voor ligt en dus leggen we het resultaat positief voor aan de leden.

Breng je stem uit over het resultaat

Alle leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat. Stemmen kan vanaf vandaag tot en met 11 juli 2023.

LET OP: leden ontvangen hierna een apart bericht om te stemmen

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao DB Cargo Nederland NV | CNV Vakmensen

Vragen

Mocht je vragen hebben over de inhoud van het resultaat of anderszins vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van de kaderleden of met ondergetekende.

Rest mij niets anders dan jullie allemaal te danken voor de ervaren betrokkenheid en steun. Zowel ik als de kaderleden hebben dit erg gewaardeerd.

Namens de CNV delegatie Henk Kruithof, Eelco Bentvelsen en Bela Hlavaj,

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1871 1343
E a.williams@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error