DB Cargo gaat niet akkoord met eindbod vakbonden – Leden aan zet!

Gisteren ontvingen wij vanuit de directie van DB Cargo een schrijven waarin wij worden geïnformeerd over de reactie van de werkgever op ons eindbod. Het antwoord is erg vaag en spreekt over welwillendheid en over nadere uitwerkingen. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan. Wel wordt er gevraagd om over deze nadere uitwerkingen in gesprek te gaan en wordt er ineens toch een voorstel gedaan om tot een RVU regeling (regeling om te kunnen stoppen met werken als je zwaar werk hebt) te komen.

Werkgever verduidelijkt

In een eerder schrijven hebben wij al aangeven dat wij altijd bereid zijn te praten, maar dan moet er wel iets zijn om over te praten. Vanochtend heb ik daarom het contact gezocht met de werkgever en om verduidelijking gevraagd van het standpunt. Uit dit gesprek is mij duidelijk geworden dat er op dit moment geen sprake is van een acceptatie van het eindbod zoals dat door de vakbonden is uitgebracht. Ook heb ik geconstateerd dat er geen zicht is op het bereiken van een akkoord als partijen op korte termijn alsnog in gesprek treden.

RVU regeling

Onze verbazing was groot om te vernemen dat er nu plotsklaps wel ruimte lijkt te ontstaan om te spreken over de RVU regeling. De werkgever geeft hierover zelf aan dat dit te maken heeft met de aanstaande herstructurering waardoor er nu meer bereidheid zou zijn. Daarin schuilt ook een zeker risico. Immers lopen de cao onderhandelingen en gesprekken rondom een herstructurering dan dwars door elkaar heen. Niet verstandig!

Wij vinden het nog altijd van belang dat er een zwaarwerkregeling komt, daarover geen misverstand! We vinden het alleen wel net zo belangrijk dat er goede ontziemaatregelen zijn die je gezond naar het pensioen helpen. Het één kan niet zonder het ander.

CNV heeft daarom steeds aangegeven dat wij bereid zijn om een breder gesprek te voeren over een modern pakket aan ontziemaatregelen waartoe wij een zwaar werk regeling ook rekenen. Hiervoor moet dat vraagstuk in zijn totaliteit worden benaderd. Dat zijn gesprekken die complex zijn en veel tijd vragen. Wij willen dit gesprek daarom voeren ná het afronden van de cao onderhandelingen.

Uit onderhandeld

Begin februari zijn we gestart met de gesprekken om te komen tot een nieuwe cao bij DB Cargo. Nu, ruim 4 maanden later, is deze cao er nog altijd niet. Dat is niet alleen teleurstellend, het is gewoonweg niet meer uit te leggen. Wij kunnen als vakbonden dan ook niet anders dan onze eisen kracht bij te zetten door een ultimatum te stellen.

Zeer binnenkort ontvang je daarom van ons een uitnodiging voor het bijwonen van een actievergadering. Tijdens deze vergaderingen stemmen we over het stellen van een ultimatum en over de actiebereidheid. We rekenen erop dat je hierbij aanwezig bent. Houd je e-mail dus goed in de gaten!

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met CNV kaderleden Henk Kruithof of Eelco Bentvelsen of neem contact met mij op via onderstaande contact gegevens.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

Heb je vragen aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error