CNV leden stemmen in met nieuwe cao ProRail

Het op 23 november door de bonden en ProRail bereikte onderhandelingsresultaat is de afgelopen weken ter stemming voorgelegd aan de leden van CNV Vakmensen. De stemming is gesloten en de stemmen zijn geteld. Een meerderheid van de CNV leden heeft ingestemd met het akkoord.

De stemming
Ruim 60% van de CNV leden heeft gestemd. Een meerderheid van 65% heeft ingestemd met het resultaat.  Intern hadden we de verwachting dat een grotere meerderheid zou instemmen met de nieuwe cao. De bezwaren die de tegenstemmers opwierpen hadden te maken met de lange looptijd van 1,5 jaar en het percentage van 6% is in hun ogen onvoldoende om de inflatie te compenseren. Er zijn bij veel leden grote zorgen over hun eigen financiele positie het komende jaar. CNV Vakmensen zal de ontwikkeling van de inflatie en de koopkracht blijven monitoren het komende jaar en indien nodig zullen we bij de volgende cao-onderhandelingen daarmee aan de slag gaan.

Nieuwe cao
CNV Vakmensen zal ProRail melden dat een meerderheid van de CNV leden instemt met het cao-akkoord. De leden van FNV hebben inmiddels ook ingestemd met het akkoord. De VHS zal ook vandaag de uitslag van hun stemming gaan communiceren. Als alle bonden akkoord zijn dan is er sprake van een nieuwe cao voor de werknemers van ProRail.

Tot slot
Mede namens de onderhandelingsdelegatie wil ik onze leden hartelijk danken voor hun steun en bijdrage tijdens de onderhandelingen. We wensen jullie alvast een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar toe!

Jerry Piqué
bestuurder CNV Vakmensen
E: j.pique@cnvvakmensen.nl