Cao RIS: nog werk aan de winkel

De derde onderhandelingsronde over de cao RailInfraStructuur stond in het teken van het verbeteren van teksten in de cao. Cao-partijen keurden de voorstellen van de tekstcommissie goed, waardoor de status van de cao nu ook duidelijk is. Ook is er uitgebreid gesproken over het toekennen van persoonlijk budget. Een budget, dat een werknemer kan inzetten voor zijn eigen ontwikkeling. Cao-partijen lijken daarover afspraken te kunnen gaan maken. De discussie over loon en loonruimte werd bewaard voor de vierde onderhandelingsronde. Dan zullen cao-partijen stappen moeten zetten om tot elkaar te komen.

Status cao 

Afgelopen maandag 13 november 2023 vond de derde onderhandelingsronde over de RIS CAO. De tekstcommissie had voorstellen ingebracht om de tekst van de cao te verbeteren en leesbaarder te maken. Zo is er duidelijkheid gekomen over de status van de cao. De vraag die op tafel lag was, is er nu sprake van een standaard-cao (van de cao-regels mag niet afgweken worden) of een minimum-cao. In de cao zal opgenomen worden, dat de RIS-cao een minimum cao is.

In de cao wordt de basis neergelegd voor het arbeidsvoorwaardenpakket voor de werknemer werkzaam in de RIS-sector. Werkgevers mogen ten gunste van de werknemer aanvullende afspraken maken. Afspraken die onder het niveau van de cao gaan, mogen niet gemaakt worden. Een minimum-cao maakt het mogelijk om met bedrijven in de sector maatwerkafspraken te maken, afspraken die de werknemer ten goede komen.
CNV Vakmensen juicht het toe, dat er nu helderheid is over de status van de cao en dat gekozen is voor de RIS-cao als minimum-cao.

Persoonlijk budget voor loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Aan de cao-tafel wordt al langer gesproken over het borgen van vakmanschap en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Bij cao-partijen leven verschillende ideeën hoe je daar invulling aan moet geven. Er is nu een concrete stap gezet. Alhoewel er nog een aantal zaken uitgezocht dient te worden, lijken cao-partijen afspraken te kunnen maken over het persoonlijk budget. Het gaat om een eigen budget, dat je in kunt zetten voor je eigen loopbaan. Inzet is om het persoonlijk budget op voorhand over meerdere jaren op te kunnen nemen. Op die manier word je in de gelegenheid gesteld om naar eigen keuze een opleiding te volgen (uiteraard binnen de financiële grenzen). Van te voren moet de opname bij de werkgever gemeld worden. De vergoeding is netto, dus de regeling moet wel aan de fiscale regels voldoen.

Het persoonlijke budget dient ingezet te worden voor opleidingen en trainingen, waar je zelf voor kiest. Er ontstaat geen recht op uitbetaling van het budget. Vakbonden hebben een helder standpunt ingenomen: het budget mag niet in mindering gebracht worden op de loonruimte. Scholing die noodzakelijk is om de eigen functie uit te oefenen, worden door de werkgever vergoed (zowel de kosten, als de tijd). Die scholing vindt plaats in werktijd.

Nog werk aan de winkel

Cao-partijen lopen zich warm voor de laatst geplande onderhandelingsdag, t.w. maandag 27 november 2023. Partijen hopen er dan met elkaar uit te komen. Het onderwerp "loonsverhoging"staat hoog op de agenda. Gelet op de standpunten tot nog toe van cao-partijen zal het nog een hele dobber worden om er uit te komen. 
Werkgevers hebben voorbeelden genoemd om de produktiviteit van de werknemers te verbeteren. Ook die voorbeelden zullen aan de orde komen. Vooralsnog schat CNV Vakmensen in, dat de genoemde voorbeelden op weinig steun van de achterban kunnen rekenen.

CNV Vakmensen hecht aan het tot stand komen van een cao en zal zich in de onderhandelingen constructief op blijven stellen. Echter, de uitkomst van onderhandelingen moet uiteindelijk wel op de goedkeuring van de leden kunnen rekenen. Over het tot stand komen van een cao hebben jullie immers het laatste woord.

Meepraten en reageren

Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga hier naar jouw cao-pagina

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Werf een nieuw lid of Klik hier voor informatie lidmaatschap

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987
E r.heins@cnvvakmensen.nl

Jan Koppen (kaderlid CNV Vakmensen en lid onderhandelingsdelegatie)
Bill Verheul (kaderlid CNV Vakmensen en lid onderhandelingsdelegatie)

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error