Cao-overleg RIS van start

De onderhandelingen voor de cao Railinfrastructuur (RIS) zijn van start gegaan. Cao-partijen wisselden de voorstellenbrieven uit. CNV Vakmensen zet in op een realistische, fatsoenlijke loonsverhoging en gaat voor koopkrachtherstel. Andere onderwerpen waar CNV Vakmensen aandacht voor vraagt zijn; opleidingsmogelijkheden, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en vitaliteitsbeleid. Doel van deze voorstellen is om de sector aantrekkelijk te maken en houden, voor de huidige en toekomstige medewerkers.

Herstel koopkracht

Op donderdag 5 oktober startte de onderhandelingen voor de cao-RIS. Cao-partijen wisselden hun voorstellenbrieven uit en gaven een toelichting. In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen staat loon hoog op de prioriteitenlijst. De afgelopen cao-periode(s) werden vooral gekenmerkt door een ongekend hoge inflatie, de koopkracht van werknemers is fors afgenomen. In de sector RIS is een inhaalslag nodig om de koopkracht van de medewerkers weer op peil te brengen en te houden. CNV Vakmensen zet in op koopkrachtherstel.
Werkgevers gaven een schot voor de boeg. Zij onderkennen het belang van een structurele loonsverhoging. Echter, wezen er ook op dat de beloning ook op langere termijn haalbaar moet zijn, mede in combinatie met de noodzakelijke investeringen die railbedrijven moeten doen voor het verduurzamen van materieel.
Voor CNV Vakmensen geldt: het personeel mag niet de sluitpost van de begroting zijn. Juist na een periode van hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt is een passende loonsverhoging op zijn plaats. Herstel koopkracht is dan niet meer dan fatsoenlijk en realistisch. In de concurrentie met andere sectoren zal de RIS-sector zijn uiterse best moeten doen om nieuwe werknemers aan te trekken, een passende financiële prikkel zal daar zeker bij helpen.

Loongebouw

De gezamenlijke vakbonden (CNV Vakmensen, FNV en HZC) stellen voor om het loongebouw aan te passen. In dat kader stelt CNV Vakmensen voor om de onderste (twee) salarisschalen te schrappen en (twee) hogere schalen toe te voegen, zodat de grote groep medewerkers die aan het einde van hun schaalzitten weer perspectief krijgen om door te kunnen groeien.

Veiligheid

De veiligheid van de spoormedewerker werd uitgebreid aan de onderhandelingstafel besproken. Zorgelijke voorbeelden werden besproken over de inzet van inhuurmedewerkers die de vakbekwaamheid missen, de forse werkdruk, en de extra belasting van de nachtarbeid. CNV Vakmensen vindt veiligheid aan het spoor een cruciaal onderwerwerp. CNV Vakmensen onderzoekt graag de mogelijkheden om, waar nodig en mogelijk, afspraken te maken die de veiligheid van de medewerkers borgt en verbetert. Als jullie daar ideeën over hebben, schroom niet om dat bij ons te melden. Jullie hebben er dag-dagelijks mee te maken. Jullie kunnen de ideeën melden bij bestuurder Robbim Heins; e-mailadres: r.heins@cnvvakmensen.nl.

De overige CNV-voorstellen vind je in deze nieuwsbrief (zie onderaan bij downloads). 

Vervolg

Op 23 oktober aanstaande worden de cao-onderhandelingen voortgezet. Cao-partijen zullen dan inhoudelijk reageren op elkaars voorstellenbrieven. Daarnaast is een werkgroep aan de slag gegaan met het vereenvoudigen van de cao-tekst. De werkgroep geeft dan een terugkoppeling, de inhoudelijke punten worden op 23 oktober besproken..

Enquête

De voorstellenbrief is mede tot stand gekomen op basis van julli reacties op de voorstellenbrief. Dank voor jullie inbreng. Een aantal van jullie heeft interesse getoond om meer betrokken te raken bij het cao-proces.
De CNV-leden, die dat aangegeven hebben, worden binnenkort telefonisch benaderd om de verwachtingen en mogelijkheden af te stemmen.  

Meepraten en reageren

Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga hier naar jouw cao-pagina

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan € 20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op Meer informatie lid worden en leden werven

Vanwege ziekte van bestuurder Peter Bloemendaal wordt dit cao-traject waargenomen door bestuurder Robbim Heins. Robbim Heins wordt bijgestaan door de kaderleden in de onderhandelingsdelegatie. 

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 5160 1987
E r.heins@cnvvakmensen.nl 

Jan Koppen (kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie) en
Bill Verheul (kaderlid en plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie),Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error