Cao-overleg RIS: cao-partijen nog mijlenver uit elkaar.

De tweede onderhandelingsronde op maandag 23 oktober 2023 over de cao RailInfraStructuur (RIS) stond in het teken van het moderniseren van de cao en het reageren op elkaars cao-voorstellen. Werkgevers legden hun kaarten op tafel en gaven hun loonruimte aan. CNV Vakmensen legde een concrete loonvraag op tafel. Cao-partijen staan nog mijlenver uit elkaar. Volgende keer komen werkgevers met voorstellen om de produktie te verhogen.

Moderniseren cao RIS

Een werkgroep heeft zich gebogen over het moderniseren van de cao-tekst. Vanuit de werkgroep ligt er een concreet voorstel op tafel. Cao-partijen buigen zich over de inhoudelijke voorstellen. Het ligt in de bedoeling, dat de teksten per 1 januari 2024 ingevoerd worden.

Insteek werkgevers over de loonparagraaf

De hoofdmoot van de discussie over de cao-voorstellen ging over de loonparagraaf. Vakbonden stelden aan werkgevers 3 vragen:
1. de loonparagraaf in de voorstellenbrief van de werkgevers is niet concreet, kunnen jullie aangeven wat jullie loonbod is?
2.  wat bedoelen de werkgevers met "de structurele loonsverhoging moet recht doen aan de productiviteit van medewerkers"?
3.  waarom wordt er door werkgevers in de loonparagraaf verwezen naar de noodzakelijke investeringen die bedrijven moeten doen over het verduurzamen van materieel?

Cao-partijen over loonsverhoging mijlenver uit elkaar

Werkgevers legden hun kaarten op tafel. Werkgevers gaven aan, dat ze een loonruimte hebben van 5,5%. Uit de loonruimte moet de loonsverhoging betaald worden, maar  ook de overige extra's die door vakbonden gevraagd worden. De insteek van de werkgevers staat in schril contrast met de loonvraag van CNV Vakmensen. De inzet van CNV Vakmensen is koopkrachtherstel. Bij de berekening van de loonvraag heeft CNV Vakmensen ook gekeken naar de achterstanden die de afgelopen jaren zijn opgelopen. Daarnaast kijkt CNV Vakmensen om zich heen, welke afspraken worden er in andere cao's gemaakt. CNV Vakmensen heeft een loonvraag op tafel gelegd van 10% structureel. Daarnaast vindt CNV Vakmensen, dat ook andere onderwerpen in de nieuwe cao geregeld moeten worden. De daarvoor benodigde kosten komen bovenop de kosten van de loonsverhoging.
Met andere woorden: werkgevers spreken over een loonruimte van 5,5% (linksom of rechtsom; het moet uit dat potje komen), CNV Vakmensen spreekt over een loonvraag.

Werkgevers koppelen de loonsverhoging aan de produktiviteit van medewerkers

Als de inzetbaarheid van medewerkers vergroot wordt, dan zijn de werkgevers bereid om een hogere loonsverhoging op tafel te leggen. Vakbonden hebben aan werkgevers gevraagd om met concrete voorstellen te komen. Hoe denken werkgevers de produktiviteit van werknemers te vergroten? Daarbij rekening houdend met de tijdsbeperkingen die door de opdrachtgever worden opgelegd. Dit punt zal de volgende keer uitgebreid aan de orde komen.
Voor CNV Vakmensen is belangrijk, dat de sector Railinstructuur een aantrekkelijke sector is. Bij een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk, dat de RIS-sector op arbeidsvoorwaardelijk terrein de concurrentie met andere sectoren aan kan. 

Noodzakelijke investeringen gaan ten koste van de loonruimte van de werkgevers

CNV Vakmensen plaatst kritische kanttekeningen bij de koppeling door werkgevers van de noodzakelijke investeringen aan de loonruimte. Werkgevers geven aan, je kunt het geld maar 1 keer uitgeven. CNV Vakmensen zet daar tegen over: waar leg je de rekening neer? Moeten de kosten voor de noodzakelijke investeringen vanuit de loonruimte betaald worden of dienen werkgevers de gelden voor noodzakelijke besparingen op een andere manier bij elkaar te krijgen? Het doen van investeringen valt in de lange termijn-planning, gelden hiervoor zullen tijdig op zij gelegd moeten worden. Bovendien zullen kosten voor investeringen (gedeeltelijk) doorberekend moeten worden aan de opdrachtgever. Niet valt in te zien waarom de werknemer het kind van de rekening wordt.

Gezamenlijke insteek vakbonden

De vakbonden zetten in op herstel koopkracht. Vakbonden gaan voor een loonsverhoging die recht doet aan de hoge inflatie. Daarnaast vragen vakbonden duidelijkheid over de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Werkgevers hebben deze vergoeding vaak in de bedrijfsregelingen geregeld. Voor vakbonden is niet inzichtelijk welke vergoedingen op dit punt door werkgevers betaald worden. Als het gaat om reiskostenvergoedingen kunnen er grote verschillen tussen werkgevers bestaan. CNV Vakmensen is er voorstander van dat er een basis in de cao wordt vastgelegd.
Het werk in de sector RIS is zwaar. Zeker voor oudere medewerkers valt het niet mee om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Vakbonden hebben daarom nogmaals gehamerd op een steviger seniorenbeleid. Te denken valt bijvoorbeeld aan het eerder gebruik kunnen maken van de ouderenregeling. Ook het vergroten van de zeggenschap over roostervrije dagen hebben vakbonden op hun wensenlijst staan.

Kortom: er is nog voldoende te bespreken aan de cao-tafel. De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 13 november 2023.

Meepraten en reageren

Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.Ga hier naar jouw cao-pagina

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. klik hier voor meer informatie over lid worden en leden werven

Vanwege ziekte van bestuurder Peter Bloemendaal wordt dit cao-traject waargenomen door bestuurder Robbim Heins. Robbim Heins wordt bijgestaan door de kaderleden in de onderhandelingsdelegatie.

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987
E r.heins@cnvvakmensen.nl

Jan Koppen (kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie) 
Bill Verheul (kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie)

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error