Cao onderhandelingen ProRail van start gegaan

Afgelopen maandag hebben de bonden en ProRail voor het eerst met elkaar gesproken over de vernieuwing van de cao. Partijen hadden in het voortraject afgesproken dat de onderhandelingen zich alleen tot de loonparagraaf moeten beperken. Dat heeft te maken met het feit dat in de huidige cao de afspraak was gemaakt dat er een onderzoek moest plaatsvinden naar de werkbeleving op de VL-posten. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek zouden er significante verbeteringen te zien moeten zijn bij de VL-posten alvorens partijen zouden gaan praten over de vernieuwing van de cao.

Smalle agenda en inzet CNV Vakmensen

De significante verbeteringen waren niet zichtbaar op de VL-posten en dat zou betekenen dat we vooralsnog niet zouden gaan praten over een nieuwe cao. Echter, de inflatie is momenteel torenhoog en alle partijen zouden het zeer onverstandig hebben gevonden als er nu niet over de loonontwikkeling zou worden gesproken. De bonden en ProRail zijn daarom met een smalle agenda de onderhandelingen ingegaan.

In de bijlage vind je de voorstellenbrief van CNV Vakmensen.

Eerste reactie ProRail

ProRail wil graag een looptijd van 2 jaar. Er moet rust en duidelijkheid komen voor de medewerkers in deze onzekere tijden. CNV Vakmensen wil graag ook rust en duidelijkheid voor een langere periode maar we beseffen ons ook dat de inflatie alle kanten kan opgaan en dat het daarom lastig wordt om loonafspraken te maken voor een termijn langer dan één jaar.

CNV Vakmensen wil een pensioenopbouw tot het fiscale maximum; de premie zal in 3 stappen tot dat maximum moeten stijgen. Dat ligt ook in lijn met de afspraken die bij NS en enkele voormalige NS-bedrijven zijn gemaakt. ProRail wil de premie het eerste jaar verhogen en dat zal ook worden doorgegeven aan het pensioenfonds Rail & OV; ook in het tweede jaar zal de pensioenpremie met een stap worden verhoogd. De laatste stap wil ProRail nog niet toezeggen, want dat is afhankelijk van de afspraken die gemaakt kunnen worden in de komende onderhandelingen.

In tegenstelling tot voorafgaande onderhandelingen is ProRail met een openingsbod gekomen wat betreft de loonontwikkeling. Uitgaande van een tweejarige cao wil men het eerste jaar 4% bieden met een bodem van € 200,-. Het tweede jaar ontvangen de medewerkers 2%. CNV Vakmensen is verheugd dat er nu al een openingsbod is gedaan maar er is gezien onze vraag – het realiseren van koopkrachtbehoud - nog een lange weg te gaan om hierover een akkoord te kunnen bereiken.

Online meepraten

Op de cao-pagina kun je reageren, je vragen stellen en het hele cao-traject volgen. Ook voor je collega die (nog) geen lid is! Naar de cao-pagina

Vervolgoverleg

Op 21 en 22 november vindt het volgende overleg plaats. We hopen dan een resultaat te hebben bereikt, want gezien de inflatie wil CNV Vakmensen de medewerkers snel duidelijkheid geven over hun financiële situatie in 2023.

Met vriendelijke groeten,
de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,

Johan Knuivers (kaderlid)
Marcel Walraven (kaderlid)
Jerry Piqué (bestuurder)

E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error