Al het nieuws

Voorstellen overzicht

Woensdag 17 november hebben de bonden en Movares gesproken over de vernieuwing van de cao. Dit eerste overleg stond vooral in het teken van het uitwisselen en toelichten van de cao-voorstellen. Daarna was de mogelijkheid er om elkaar vragen te stellen zonder de inhoudelijke discussie in te gaan. De voorstellen van CNV Vakmensen vind je op deze pagina


Het geheel overziende....
Als we de voorstellen van de bonden en Movares naast elkaar leggen dan kunnen we een tweeluik maken: de voorstellen waar we het snel met elkaar eens over kunnen worden en de voorstellen waar we nog flink over moeten discussieren.

Voorstellenovericht

Voorstel Reactie
Looptijd 1 jaar Akkoord
Een eenmalige compensatie voor het thuiswerken in 2021 akkoord. Basis voor de berekening is € 2,- per dag (NIBUD).
Thuiswerkvergoeding komend jaar: NIBUD vergoeding € 2 Akkoord
Loonontwikkeling: Voorstel Movares 1,5% begin van het jaar, tweede tranche later 1%, MAAR koppelen aan jaarcijfers. (2,5%). CNV: 3,5% en vakantietoeslag naar 8,33% (is nu 8%) FNV: minimaal koopkrachtbehoud + 100 per maand, VHS 3,5%.
Aanvangssalaris alle schalen bevriezen, omdat schaal 8 te hoog is voor instroom HBO-ers, 7 te laag. Het hele loongebouw rechttrekken (schalen worden langer. Schalen die we niet gebruiken opschonen. Het kernfunctiegebouw (schema) komt in de cao. Akkoord
WIEG: aanvullen geboorteverlof jonge ouders van 70% tot 100%. OR standpunt: wij zien liever (aandacht voor) regelingen die voor iedereen gelden, niet alleen bepaalde (kleine) groep. Movares gaat berekenen
Persoonlijk ontwikkelbudget voor de individuele medewerker, naast de reguliere opleidingen voor de functie. Akkoord
Verrekening vakbondscontributie als tekst opnemen in de cao Akkoord
Or: WAU Nominaal Dit zal onderwerp van gesprek zijn bij het beloningsbeleid.
Werkgeversbijdrage AWVN norm voortzetten en expliciet in cao tekst vermelden Akkoord