Wat vind jij van de nieuwe pensioenregeling Rail & OV?

De werkgevers van Rail & OV, CNV Vakmensen en de andere bonden hebben een akkoord bereikt over een pensioenregeling bij Rail &OV. Wij zijn nu benieuwd wat jij ervan vindt. We leggen het met een positief advies aan je voor. Je kunt instemmen, tegenstemmen of je onthouden van stem. Voor het stemmen heb je de tijd tot 28 september 2023.

Jouw mening is belangrijk

Na maanden van gesprekken is er een concept-pensioenregeling Rail & OV. Dat hebben wij eerder al laten weten. Wij zijn nu benieuwd wat jij ervan vindt. Zowel leden die nog werken als gepensioneerden kunnen stemmen over deze regeling. Bij het maken van de regeling zijn we uitgegaan van de nieuwe wetgeving. Jij kunt dus alleen je mening geven over hoe wij die nieuwe regeling hebben ingevuld en niet over de wetgeving. De volledige regeling is bijgevoegd als bijlage 1. Wij willen graag een goed pensioen voor iedereen. De manier waarop de pensioenen nu georganiseerd zijn, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. We zijn ervan overtuigd dat de conceptregeling wel aan die eisen voldoet.

De keuze voor de solidaire pensioenregeling

CNV vakmensen heeft samen met de andere bonden en de werkgevers van Rail & OV gekozen voor de solidaire pensioenregeling. De belangrijkste argumenten van ons voor deze keuze zijn:

 • de solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden.
 • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer.
 • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen, en gaat dus meer uit van solidariteit.
 • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om financiële tegenvallers samen op te vangen.

Veel blijft hetzelfde

Onderstaande punten uit de huidige pensioenregeling van Rail & OV blijven behouden:

 • pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde
 • De AOW blijft bestaan.
 • Het ouderdomspensioen blijft levenslang.
 • Partner, wezen-en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven.
 • Meerdere premievarianten blijven mogelijk conform de huidige regeling .
 • Het pensioenfonds blijft alle premies beleggen.
 • Het pensioenfonds blijft rekening houden met de stijgende levensverwachting.
 • De deelnemer behoudt dezelfde keuzemogelijkheden bij pensionering.
 • Werkgevers, CNV Vakmensen en andere bonden blijven samen zorgen voor een goed pensioen voor later.

Verschil huidige en nieuwe regeling

In bijlage 2 tref je de Hoofdlijnenvergelijking aan tussen de oude en nieuwe conceptpensioenregeling. 

We gaan invaren

Invaren betekent dat het huidige pensioen meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling. Dit houdt in dat de nieuwe pensioenregels ook van toepassing worden op het pensioen dat je al hebt opgebouwd of dat je al ontvangt. 
Als Rail & OV de pensioenen meeverhuist, dan gaan de opgebouwde pensioenen van deelnemers en gepensioneerden in één keer over van de huidige naar de nieuwe regeling. Daarmee blijft het collectief bij elkaar waardoor risicodeling en solidariteit in de nieuwe pensioenregeling optimaal kunnen worden benut. Als we niet zouden invaren dan is de verwachting dat we niet of slechts beperkt kunnen indexeren. Al met al leidt invaren naar verwachting tot een hoger rendement en dus tot een beter pensioen voor deelnemers en gepensioneerden. Door het huidige pensioen in te varen in de nieuwe pensioenregeling hoeft het pensioenfonds geen hoge buffers aan te houden in de oude regeling en kan dit pensioengeld eerder worden toegekend aan deelnemers en gepensioneerden. Ook voorkomen we met invaren dat er twee systemen naast elkaar blijven bestaan, waarbij je twee administraties en twee toezichtkaders in stand moet houden, wat weer leidt tot extra uitvoeringskosten. Tot slot is één pensioenregeling ook veel duidelijker en biedt het deelnemers en gepensioneerden een beter inzicht in hun persoonlijke situatie. 

Positief stemadvies

De leden van de CNV-pensioencommissie Rail &OV, waar leden bij alle OV-bedrijven inclusief gepensioneerden inzitten, leggen die conceptpensioenregeling met een positief stemadvies aan je voor. De reden is dat uitgaande van de nieuwe wetgeving deze toch heel veel lijkt op de huidige regeling en uitgaat van solidariteit. Leden van CNV Vakmensen kunnen nu hun stem uitbrengen over dit akkoord. We vragen je bij de stemming om jouw lidgegevens. Klik hier om je stem uit te brengen. Stem uiterlijk 28 september 2023. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met deze link op internet je stem uitbrengen: www.bit.ly/3ZdywtV  

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan dat via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Ike Wiersinga, Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error