Transitieplan pensioenregeling Rail en OV klaar

Op 3 oktober 2023 heb ik laten weten dat een ruime meerderheid van de leden akkoord is met de concept-pensioenregeling. Nu is het transitieplan klaar. Dat plan wordt naar het pensioenfonds gestuurd ter beoordeling. Na een hele procedure en bij goedkeuring door alle organen, is er een nieuwe pensioenregeling.

Wat is het transitieplan?

Het transitieplan is een wettelijk verplicht plan dat de werkgevers en CNV Vakmensen en andere bonden in het Rail en OV hebben gemaakt en dat de basis vormt voor de nieuwe pensioenregeling bij Rail en OV. In dit plan staan onder meer de keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Ook wordt in het transitieplan beschreven hoe het collectieve pensioenvermogen (dat is al het ingelegde geld van jou en je collega’s en de werkgevers in Rail en OV van het pensioenfonds) bij verschillende dekkingsgraden op hoofdlijnen wordt verdeeld in persoonlijke pensioenvermogens voor alle deelnemers en gepensioneerden. Want de nieuwe pensioenwetgeving gaat uit van persoonlijke pensioenvermogens, dus het potje dat jij krijgt.

Wat doet het pensioenfonds Rail & OV met het transitieplan?

De werkgevers en bonden hebben het transitieplan voorgelegd aan pensioenfonds Rail en OV. Rail en OV toetst het plan, waarbij in het bijzonder gekeken wordt of de afspraken uitvoerbaar zijn en evenwichtig voor alle generaties binnen het pensioenfonds.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling nu in bij Rail en OV?

De werkgevers en de bonden, waaronder natuurlijk CNV Vakmensen en pensioenfonds Rail en OV streven ernaar om per 1 januari 2025 de nieuwe pensioenregeling in te laten gaan. Goed om hierbij te weten is dat zij een afspraak hebben gemaakt dat er alleen wordt overgaan naar de nieuwe regeling als de dekkingsgraad goed genoeg is om iedereen te geven wat ze al hebben opgebouwd of krijgen uitgekeerd in de huidige regeling. Waar kan ik het transitieplan vinden? jij vindt het transitieplan op de website van Rail en OV via deze link Transitieplan voor route naar nieuwe pensioenregeling gereed (railov.nl). Je zult er veel in herkennen, want de afspraken, die wij aan jou hebben voorgelegd ter stemming staan er in.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl