Onderhandelingsresultaat Herinrichting NS Internationaal

Bonden zijn met NS gekomen tot een onderhandelingsresultaat over “Herinrichting NS Internationaal 2023” voor wat betreft het opvangen van de personele gevolgen van de herinrichting.

Op 2 oktober 2023 heeft de directie NS een adviesaanvraag ingediend bij de medezeggenschap over de herinrichting Int. Die herinrichting kan ook gevolgen hebben voor jou als medewerker. Over het opvangen van die gevolgen hebben bonden met NS een onderhandelingsresultaat bereikt. Dat betekent dat wij afspraken gemaakt hebben over wat die herinrichting voor jou kan betekenen en welke plaatsingsprocessen er eventueel nodig zijn. Wij gaan dus als bonden niet over die herinrichting zelf, dat is aan de medezeggenschap.

Opleiders

Voor de opleiders verandert er het meest. Momenteel zijn er 25 opleiders bij Int., zowel opleiders voor Trainmanager als voor Machinist. Dat gaat veranderen. Er komt een functie van Opleider A (salarisgroep 59), dat zijn 12 fte. Elke carrier krijgt 2 opleiders Trainmanager en 2 opleiders Machinist. Alle 25 medewerkers kunnen hun belangstelling kenbaar maken voor de functie van Opleider A en kunnen dan worden geplaatst conform het volgende plaatsingsproces:

  • Door middel van een belangstellingsregistratie kunnen de medewerkers hun belangstelling kenbaar maken voor de functie van Opleider A bij de huidige carrier en de huidige opleidersrol (Opleider Trainmanager of Opleider Machinist).
  • Medewerkers die al bevoegd zijn, zijn geschikt en plaatsbaar. Als er meer geschikte belangstellenden zijn dan dat er formatieplaatsen zijn, worden de medewerkers met de meeste rechten als eerste geplaatst.
  • Als er daarna formatieplaatsen over zijn, dan worden medewerkers geplaatst die in opleiding zijn. Deze medewerkers zijn binnen 12 maanden geschikt te maken. Als er meer medewerkers binnen 12 maanden geschikt te maken zijn dan dat er formatieruimte is, dan worden de medewerkers met de meeste rechten als eerste geplaatst.
  • Als er daarna nog formatieplaatsen over zijn of als er geen belangstellenden zijn, dan worden de functies uitgevraagd zoals dat altijd gebeurt

Wel zal er nog gekeken worden of er nog aanvullende opleiding voor Opleider A nodig is.

Medewerkers die geen belangstelling tonen voor de functie van Opleider A of op basis van bovenstaand plaatsingsproces niet worden geplaatst, behouden de mogelijkheid de rol van Opleider te vervullen naast hun functie van Trainmanager of Machinist in de flexibele schil.

Zie voor alle gevolgen het onderhandelingsresultaat “Herinrichting NS Internationaal 2023” in de bijlage.

Wat hebben wij over de personele gevolgen in dit onderhandelingsresultaat afgesproken?

Salarisgarantie
Als na definitieve waardering van de functies blijkt dat medewerkers in een functie zijn geplaatst waarvan de salarisgroep lager wordt gewaardeerd, dan behouden deze medewerkers hun huidige salarisgroep conform positieregeling (artikel 90 cao), dus inclusief het perspectief. Deze salarisgarantie geldt voor zover (v.w.b. arbeidsduur) en zo lang (v.w.b. functie) zij de functie waarin ze zijn geplaatst vervullen.

Eén groep voor geschikt en geschikt te maken
Met betrekking tot de groep Dienstindelers heeft de directie het plan om daar een “meewerkend voorman” boven te plaatsen. Er zijn momenteel 8 dienstindelers. Dat worden er 7 en die heten dan Dienstindeler B. Daarnaast komt er een Dienstindeler A, een meewerkend voorman/-vrouw. Alle dienstindelers kunnen voor die nieuwe functie Dienstindeler A hun vinger opsteken. Via assessment wordt gekeken of iemand geschikt is of geschikt te maken is. Zijn dat er meer, dan geldt dat het degene wordt met de meeste rechten. Steekt niemand zijn vinger op of is niemand geschikt of geschikt te maken, dan blijven de 8 huidige dienstindelers Dienstindeler B, totdat er door natuurlijk verloop iemand vertrekt. En dan wordt er gekeken of iemand anders binnen NS dat kan doen. NS stond op het standpunt dat diegene die direct geschikt is als dienstindeler geplaatst zou worden. Dankzij de vakbonden is dat aangepast en wordt degene met de meeste dienstjaren uit de groep ‘geschikt’ of (binnen 12 maanden) ‘geschikt te maken’, als Dienstindeler A geplaatst.

Stemmen over het onderhandelingsresultaat

Jij kunt nu stemmen over het onderhandelingsresultaat. Voor de duidelijkheid: het gaat er niet om of je het eens bent met de herinrichting, maar of je het eens bent met het onderhandelingsresultaat. Je kunt voor- of tegenstemmen of je onthouden van stemmen.

Leden ontvangen hierna een aparte nieuwsbrief met daarin een persoonlijke code om te kunnen stemmen.

Stemmen kan tot en met 11 januari 2024.

Let op: er is een aparte ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de vergoeding voor “Opleiders NS Internationaal”. Hierover kunnen uitsluitend de vakbondsleden die nu voor NS Internationaal de taak van opleider invullen, stemmen.

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error