Onderhandelingsresultaat Beloning Opleiders NS Internationaal

Er is het afgelopen jaar veel gesproken over de situatie en beloning van de opleiders van Internationaal. Lopende het jaar kwam daarbij het plan van de directie de opleiding van NS Int. anders te gaan organiseren. Inmiddels is een adviesaanvraag ingediend over de herinrichting van Int. Daardoor wordt de huidige situatie van de NS Int. opleiders een andere. Zie daarvoor het onderhandelingsresultaat Herinrichting NS Int. in de bijlage.

Perspectief

  1. Fulltime opleiders
    De nieuwe situatie van de opleiders bij NS Int. gaat betekenen dat er fulltime opleiders komen. Per carrier 2 fulltime opleiders Trainmanager en 2 fulltime opleiders Machinisten, in totaal 12 fte. Je kunt je als opleider melden voor die functie, die komt in schaal 59. Daarvoor geldt wel een plaatsingsbrief (zie de ledenbrief over het onderhandelingsresultaat Int.). Het pleidooi van de opleiders dat hun functie hoger gewaardeerd moet worden, is hierbij gehonoreerd. Maar wel als die functie volledig gedaan wordt. Daarnaast kan men ook kiezen om in de flexibele schil opleider te blijven.

  2. Opleiders flexibele schil
    Medewerkers die geen belangstelling tonen voor de functie van Opleider A of op basis van bovenstaand plaatsingsproces niet worden geplaatst, behouden de mogelijkheid de rol van Opleider te vervullen naast hun functie van Trainmanager of Machinist in de flexibele schil. 

Terugkeergarantie

Kies je voor de functie van fulltime Opleider en word je daarop geplaatst, dan geldt er een terugkeergarantie naar je functie als Trainmanager of Machinist voor de duur van 12 maanden, te rekenen vanaf de start in de functie van Opleider A. Voor de overige medewerkers geldt dat zij in een flexpool komen, naast de huidige functie als Trainmanager en Machinist.

Verhoging vergoeding voor Opleider flexibele schil

In de bijlage zie je hoe NS de vergoeding voor de opleiders zal verhogen. Ze sluiten hierbij aan bij de bestaande cao-afspraken. Wanneer je 30% van de diensten opleidt, valt de vergoeding al hoger uit dan dat je voor 50% vanuit taakgroep 59 zou worden betaald.

Nabetaling

De discussie over de opleiders ging steeds over de betaling. Het loonde niet echt om opleider te worden. In het onderhandelingsresultaat is opgenomen dat de Derving Sav wordt verhoogd en met terugwerkende kracht tot december 2021 uitbetaald.

Stemmen over het onderhandelingsresultaat

Jij kunt nu stemmen over het onderhandelingsresultaat. Je kunt voor- of tegenstemmen of je onthouden van stemmen.

Let op: deze stemming gaat uitsluitend over het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de vergoeding voor “Opleiders NS Internationaal”. Hierover kunnen uitsluitend de vakbondsleden die nu voor NS Internationaal de taak van Opleider invullen, stemmen.

Leden ontvangen hierna een aparte nieuwsbrief met daarin een code om te kunnen stemmen.

Stemmen kan tot en met 11 januari 2024.

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nlDownloads

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error