Leden zeggen ja tegen nieuwe pensioenregeling Rail en OV

83% van de leden die gestemd hebben over de nieuwe pensioenregeling Rail en OV hebben ermee ingestemd.

Leden stemmen in: hoe nu verder?

CNV-leden hebben in meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe pensioenregeling. Als dat bij de andere vakbonden ook zo is, waar het wel naar uit ziet, dan is komt er een nieuwe pensioenregeling. Het kost nog wel even tijd voordat het pensioenfonds dat geregeld heeft, want het moet ook door De Nederlandse Bank goedgekeurd worden. De planning is dat die nieuwe pensioenregeling er per 1 januari 2025 komt. 
Degenen die het niet eens waren met de nieuwe pensioenregeling, waren het of niet eens met de nieuwe wetgeving of maakten zich zorgen over of ze wel een goed pensioen zouden krijgen. Dat is wel de inzet geweest. Hieronder nog een keer de punten die hetzelfde blijven en de vergelijking met de huidige regeling. 

Hoe ziet die regeling eruit?

Onderstaande punten uit de huidige pensioenregeling van Rail & OV blijven behouden.

  • Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde.
  • De AOW blijft bestaan.
  • Het ouderdomspensioen blijft levenslang.
  • Partner, wezen-en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven.
  • Meerdere premievarianten blijven mogelijk conform de huidige regeling .
  • Het pensioenfonds blijft alle premies beleggen.
  • Het pensioenfonds blijft rekening houden met de stijgende levensverwachting.
  • De deelnemer behoudt dezelfde keuzemogelijkheden bij pensionering.
  • Werkgevers, CNV Vakmensen en andere bonden blijven samen zorgen voor een goed pensioen voor later.

Hoofdlijnenvergelijking tussen de huidige en nieuwe conceptpensioenregeling

In onderstaande tabel vergelijken wij een aantal herkenbare elementen uit de huidige en de nieuwe conceptpensioenregeling.

Onderwerp

Huidige pensioenregeling

Nieuwe conceptpensioenregeling

Premie

Jij en jouw werkgever leggen premie in. Het pensioenfonds kent vier varianten wat betreft premiehoogte. Jouw werkgever kiest een variant. De hoogte van de premie is vastgelegd in de cao van het bedrijf waar jij werkt. De hoogte van de premie bepaalt de hoogte van jouw pensioenopbouw.

Jij en jouw werkgever leggen premie in. Het pensioenfonds kent vier varianten wat betreft premiehoogte. Jouw werkgever kiest een variant. De hoogte van de premie is vastgelegd in de cao/arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar jij werkt. De premie gaat naar jouw persoonlijk pensioenvermogen.

Pensioenuitkering

Je krijgt een levenslange pensioenuitkering van jouw pensioenfonds. De pensioenuitkering is variabel.

Je krijgt een levenslange pensioenuitkering van jouw pensioenfonds. De pensioenuitkering wordt meer variabel.

Ouderdomspensioen

Je bouwt een pensioenaanspraak op voor later.

Je bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op waar jouw pensioenuitkering later op wordt gebaseerd.

Partnerpensioen

Je bouwt een pensioenaanspraak op voor jouw partner voor het geval jij overlijdt. Jouw partner krijgt een percentage van het bereikbare ouderdomspensioen. Er is een aanvullende Anw-hiaatverzekering.

Voor pensioendatum:
Je bouwt geen pensioenaanspraak op, maar je hebt een regeling voor het geval je overlijdt. Het maakt niet uit hoe lang je in dienst bent. Jouw partner krijgt een percentage van jouw pensioengevend salaris. Het partnerpensioen dat je in de huidige pensioenregeling al hebt opgebouwd, blijft voor jouw partner behouden. Er is een aanvullende Anw-hiaatverzekering.

   

Na pensioendatum:
Je kiest samen met jouw partner bij pensioneren voor een partnerpensioen. De hoogte daarvan is gebaseerd op jouw persoonlijk pensioenvermogen.

Wezenpensioen

Wezen krijgen een pensioen tot 21 jaar.

Wezen krijgen een pensioen tot 25 jaar.

Arbeidsongeschiktheid

Je bouwt pensioen op tijdens arbeidsongeschiktheid. Jouw pensioenfonds betaalt de premie. Voor deelnemers met een inkomen boven de WIA-loongrens is er een aanvullende uitkering van het pensioenfonds (het WIA-excedentpensioen).

Dit blijft ongewijzigd: je bouwt pensioen op tijdens arbeidsongeschiktheid. Jouw pensioenfonds betaalt de premie. Voor deelnemers met een inkomen boven de WIA-loongrens is er een aanvullende uitkering van het pensioenfonds (het WIA-excedentpensioen).

Beleggen

Het pensioenvermogen wordt collectief belegd door het pensioenfonds.

Het pensioenvermogen wordt collectief belegd door het pensioenfonds. Er wordt bij het beleggen rekening gehouden met verschillende leeftijdsgroepen. Voor jonge mensen wordt een hoger rendement nagestreefd en daarom wordt er voor hen meer risico genomen bij het beleggen dan voor ouderen. Rendementen kunnen daardoor verschillen per leeftijdsgroep. De rendementen worden toegevoegd aan het persoonlijk pensioenvermogen van deelnemers en pensioengerechtigden.

Indexatie/dekkingsgraad

De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in de dekkingsgraad. Als het pensioenfonds er financieel goed voor staat, dan wordt jouw pensioen verhoogd. In slechte economische tijden kan uw pensioen worden verlaagd.

In de nieuwe pensioenregeling ontvang je beleggingsrendement op jouw pensioenvermogen. We kennen geen indexatie en dekkingsgraad meer. Ben je al met pensioen? Jouw pensioenfonds streeft ernaar om jouw uitkering stabiel te houden in slechte economische tijden.

Pensioenoverzicht

Je ontvangt een pensioenoverzicht waarin je ziet hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd en wat je kan bereiken op jouw pensioenleeftijd.

Je krijgt inzicht in jouw persoonlijk pensioenvermogen en hoe dit zich ontwikkelt. Ook krijg je een verwachting van hoeveel pensioen je later hiervoor kunt krijgen op jouw pensioenleeftijd.

Keuzemogelijkheden

Je bepaalt zelf met welke leeftijd je met pensioen gaat. Hierbij biedt het pensioenfonds je een aantal keuzemogelijkheden.

Je bepaalt zelf met welke leeftijd je met pensioen gaat. Dit kan conform de nieuwe wetgeving vanaf 10 jaar voor uw AOW-leeftijd. Hierbij biedt het pensioenfonds je een aantal keuzemogelijkheden.

 

 

 

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, onderhandelaar
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag