Cao-resultaat bij NS, acties opgeschort

Met excuses voor het tijdstip toch vandaag een nieuwsbrief aan jullie. Want we hebben goed nieuws: vanmorgen in alle vroegte hebben we met NS een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De aangekondigde stakingen schorten we op. In deze nieuwsbrief alvast een aantal belangrijke punten.

De stakingsdagen waren ingrijpend, zowel voor jullie als voor de reizigers. Maar het is niet voor niks geweest. Het signaal van jullie aan NS was luid en duidelijk: de maat is vol, er moet echt een goede cao komen. We denken, samen met de andere bonden, dat dat is gelukt. In de bijlage vind je het ondertekende resultaat. Hieronder in een notendop een paar belangrijke afspraken.

Cao van anderhalf jaar, met in totaal minimaal 8,45% loonsverhoging

Het onderhandelingsresultaat betreft een cao van anderhalf jaar, van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024. De lonen gaan in die periode als volgt omhoog:
  • 5% per 1 juli 2022 – Dus met terugwerkende kracht én met een bodem van 185 euro bruto per maand. Dat is gunstig voor de lagere loonschalen, want dan pakt de loonsverhoging omgerekend in procenten nog wat hoger uit. Voor parttimers wordt de bodem van 185 euro berekend naar rato van de omvang van je contract.
  • 3,45% per 1 januari 2023

Eenmalige uitkeringen: 2 x 1.000 euro

Vanwege de hoge inflatie en met name de torenhoge energieprijzen hebben we daarnaast twee eenmalige uitkeringen afgesproken. Dat geeft financieel extra lucht in deze bijzondere tijden. Zowel in december dit jaar als in juli volgend jaar krijg je er eenmalig 1.000 euro bruto bij, op basis van een fulltime dienstverband. De eenmalige uitkering kan voor iedereen iets anders uitvallen, afhankelijk van de omvang van het contract en het aantal maanden dat je bij NS werkt.

Inflatiecorrectie

Omdat onzeker is hoe de inflatie zich komende tijd ontwikkelt, hebben we daarnaast afspraken gemaakt over een inflatiecorrectie. Er zit een ingewikkelde berekening achter (zie het onderhandelingsresultaat), maar het komt erop neer dat je er tijdens de looptijd van de cao nog meer geld bij krijgt als de inflatie onverhoopt hoger uitvalt dan verwacht. Dat geeft toch wat zekerheid in onzekere tijden. 

Minimumloon

Per 1 juli 2022 geldt een minimumloon van 14 euro. De leeftijdstredes vervallen.

Werkgelegenheidsgarantie en sociaal plan

De al bestaande werkgelegenheidsgarantie wordt verlengd tot 1 januari 2026. Dat geldt ook voor het lopende sociaal plan.

Naar een betere balans tussen werk en privé

CNV Vakmensen heeft tijdens de onderhandelingen sterk gepleit voor een betere balans tussen werk en privé. Die balans is door de hoge werkdruk nu vaak zoek. We kunnen niet alles in de cao oplossen en het personeelstekort niet meteen wegtoveren, maar het is goed dat we nu een aantal afspraken hebben gemaakt. Werknemers krijgen bijvoorbeeld het recht op onbereikbaarheid buiten werktijd en krijgen vanaf 2023 recht op twee gegarandeerde verlofdagen. En er komt meer aandacht voor de gevolgen van ingrijpende privé-situaties, zoals een sterfgeval of mantelzorg.

We gaan tijdens de looptijd ook met NS in overleg over de hoge werkdruk. NS is een 24-uursbedrijf dat altijd doordraait. Tegelijkertijd moet het wel op een gezonde manier, die balans is nu echt zoek. Met de acties van afgelopen weken hebben jullie laten zien dat de maat voor hen echt vol is. NS heeft dat duidelijke signaal gezien en wil ernaar handelen. Daar zal tijd voor nodig zijn, dat realiseren wij ons ook. Maar de werkdruk moet echt omlaag. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe we het werken in de nacht meer kunnen gaan beperken. Ook het aantal weekenden waarin de mensen nu verplicht werken, moet omlaag. NS gaat vol inzetten op het werven van weekend-poolkrachten.

Ledenraadplegingen

Wij zijn blij met dit resultaat, dat we dankzij jullie inzet hebben bereikt. We zijn ook blij dat we de aangekondigde acties kunnen afblazen. We leggen het onderhandelingsresultaat daarom positief aan jullie voor. Binnenkort kun je daarover stemmen, je ontvangt daar nog informatie over.

Cao-pagina

Al het nieuws over dit cao-traject is na te lezen op de cao-pagina NS. Je kunt daar ook je vragen stellen en reageren op dit deze nieuwsbrief. Ga hier naar de cao-pagina

Jerry Piqué, Roel van Riezen
Onderhandelaars CNV Vakmensen
M: 0651602052 / 0651602034
E: j.pique@cnvvakmensen.nl / r.vanriezen@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error