Vakbonden brengen eindbod uit aan DB Cargo

Op 23 februari, 13 maart, 5 april en 11 mei hebben de vakbonden FNV en CNV Vakmensen met de onderhandelingsdelegatie van DB Cargo Nederland N.V. onderhandeld over de nieuwe cao 2023-2024. Tijdens deze gesprekken is de inzet van de vakbonden er met name op gericht geweest een afspraak te maken welke uitgaat van het behoud van koopkracht voor werknemers die vallen onder de cao. Belangrijk omdat de aanhoudende inflatie ertoe heeft geleid dat de koopkracht van werknemers van DB Cargo onder enorme druk is komen te staan.

Het bod dat de werkgeversdelegatie op 11 mei deed, voldoet niet aan het uitgangspunt van koopkrachtbehoud. Nu er na vier onderhandelingsrondes verspreid over een periode van bijna drie maanden geen zicht is gekomen op een onderhandelingsresultaat, constateren de vakbonden dat partijen uit onderhandeld zijn. De vakbonden brengen daarom zelf een eindbod uit ter afronding van het cao onderhandelingsproces. Je treft het eindbod en de begeleidende brief aan de directie in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Inhoud van het bod
Normaal gesproken doet een werkgever een eindbod om tot een cao te komen, maar omdat dit proces nu zo ontzettend lang duurt hebben de vakbonden besloten het heft in eigen handen te nemen. Wij geven hiermee bij de werkgever aan waar ze me akkoord dienen te gaan als ze tot een cao afspraak willen komen met de vakbond.

Het eindbod bestaat niet alleen uit voorstellen die de vakbonden hebben gedaan. Het is een weergave van de gesprekken die we hebben gevoerd en bevat dus ook voorstellen van werkgeverszijde. Hier hebben we vaak wel aanvullende voorwaarden aan gesteld of afspraken over gemaakt. Als vakbonden hebben we vervolgens gezamenlijk een afweging gemaakt over de inhoud van het eindbod. Het maken van een behoorlijke loonafspraak staat hierin natuurlijk centraal.

Punten laten gaan
Onderhandelen is een kwestie van geven en nemen. Het lukt niet altijd om alle punten te realiseren, dat weet je van te voren. Toch laten we onderwerpen niet zomaar vallen. Onze wens om een zwaar werkregeling af te spreken bijvoorbeeld of de waardering voor de mensen die op basis van wachtdiensten werken. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen. 

Gezien de stand van zaken in het overleg en het belang van het maken van een behoorlijke loonafspraak hebben we hier nu toch twee concessies gedaan. Dat heeft logischerwijs ook zijn weerslag gehad in de looneis en onze standvastigheid in die eis. Wat CNV betreft komen deze onderwerpen opnieuw op de agenda te staan bij een volgende cao onderhandeling. 

Het vervolg
In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je niet alleen de tekst van het eindbod, maar ook een toelichting per onderwerp. Zo hopen we jullie een goed beeld te geven van de inhoud ervan en de afwegingen die zijn gemaakt.

De werkgever ontvangt dit eindbod op hetzelfde moment als jullie en zal de komende periode moeten gebruiken om de inhoud te bestuderen. We realiseren ons daarnaast ook dat zij met de Duitse aandeelhouder in gesprek zal moeten voor er een reactie kan komen. De deadline die wij stellen is daarom ook 14 juni om 12.00 uur. De directie heeft dan alle tijd gehad om te overleggen. 

Komt er voor dat moment geen akkoord op het eindbod van de bonden, dan zullen wij in ledenvergaderingen met elkaar het vervolg bepalen. Duidelijk is dan ook dat de vakbonden er werkelijk alles aan hebben gedaan om tot een cao akkoord te komen. Alleen door actie te voeren kunnen we dan nog komen tot een eerlijke afspraak. Of we daartoe over zulen gaan is aan de leden van de vakbond. 

Hoe dan ook geldt dat elk resultaat van deze onderhandelingen, hetzij een akkoord, hetzij een eindbod, ter stemming wordt voorgelegd aan de leden. Uiteindelijk bepalen jullie of het resultaat voldoende is om tot een nieuwe cao te komen. 

Mocht je in de tussentijd vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met een van de leden uit de onderhandelingsdelegatie of met ondergetekende.

Mede namens kaderleden Henk Kruithof en Eelco Bentvelsen  

Anthony Williams
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error