Transitieplan pensioenregeling Rail en OV klaar

Op 3 oktober 2023 heb ik laten weten dat een ruime meerderheid van de leden akkoord is met de concept-pensioenregeling.

Nu is het transitieplan klaar. Dat plan wordt naar het pensioenfonds gestuurd ter beoordeling. Na een hele procedure en bij goedkeuring door alle organen, is er een nieuwe pensioenregeling.

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-23 50 09 86
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl