Pensioenbelangen behartigen bij Rail en OV

Naar aanleiding van onze vorige uitvraag over je kandideren voor het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rail en OV kregen wij veel vragen. Daarom in deze nieuwsbrief wat verduidelijkingen.

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan in oktober 2024

Velen vroegen waarom het nodig is je nu al te melden als belangstellende voor het Verantwoordingsorgaan, terwijl de verkiezingen pas in oktober zijn. Om een en ander goed te laten verlopen, wil het pensioenfonds begin juni 2024 al een kandidatenlijst hebben. Daarom kan je je opgeven met een motivatiebrief (een goede motivatie waarom je dit wilt doen en wat je capaciteiten zijn horen daarin) tot 27 mei aanstaande (en niet 29 mei 2024, zoals eerder abusievelijk vermeld) via i.wiersinga@cnv.nl

Gepensioneerden kunnen zich ook melden

Ook gepensioneerden en degenen, die gebruikmaken van een RVU-regeling, kunnen zich melden als kandidaat. Meer informatie is te vinden op de website van Rail & OV waar een pagina is ingericht rondom de verkiezingen. Er komen verkiezingen voor een nieuw verantwoordingsorgaan (railov.nl) Hier vindt je ook het officiële functieprofiel.  

Ingangsdatum lidmaatschap Verantwoordingorgaan

Als je gekozen bent gaat het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan per 1 januari 2025 in.

Vragen en/of opmerkingen?

Voor vragen en/of opmerkingen kan je terecht bij ondergetekenden.

 

Ike Wiersinga, CNV bestuurder Rail: i.wiersinga@cnv.nl
Jerry Pique, CNV bestuurder Rail en OV: j.pique@cnv.nl
Evert Jan van der Mheen, CNV bestuurder OV: ej.vandermheen@cnv.nl