Overleg dreigt vast te lopen – onvoldoende zicht op een positief resultaat

Afgelopen maandag spraken de vakbonden en de werkgeversdelegatie opnieuw met elkaar over de cao. Als vakbonden hebben we besloten om eerst duidelijkheid te krijgen over het standpunt van de werkgever op de hoofdonderwerpen koopkrachtbehoud en eerder stoppen met werken.

Lang nadenken leidt niet tot nieuwe inzichten

In het eerste deel van het overleg hebben de bonden met name aandacht gevraagd voor het onderwerp RVU (eerder stoppen met werken). Na het uitwisselen van de verschillende argumenten en standpunten besloot de werkgeversdelegatie te schorsen. Een schorsing wordt veelal gebruikt om de voorstellen die ter tafel zijn gebracht door te rekenen, de argumenten te wegen om ten slotte met een reactie te komen.

De schorsing duurde ontzettend lang, wat de indruk wekte dat er serieus is gerekend aan het voorstel van de bonden. De terugkoppeling was echter teleurstellend. Er kwam een voorstel op tafel dat volstrekt onvoldoende was en daarnaast moest hier een flinke prijs voor worden betaald in de vorm van het instemmen met de door de werkgever voorgestelde versoberingen en besparingen op het gebied van ontziemaatregelen en de vergoedingen. Op deze manier zou de RVU regeling tot in lengte van jaren meermaals betaald worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Nauwelijks onderhandeld

Als CNV delegatie concluderen we dat er in de afgelopen overleggen veel is gesproken, weinig is gezegd en zo mogelijk nog minder is onderhandeld. Op 5 april staat een laatste ronde van gesprekken gepland. Wat ons betreft het moment om alle onderwerpen te bespreken en duidelijk te krijgen of we er uit kunnen komen. Dan moet er uiteraard wel iets zijn om over te onderhandelen. Als wij opnieuw met elkaar gaan spreken over dezelfde stadpunten dan heeft verder praten geen zin en zijn partijen uitonderhandeld.

Standpunt van de bonden

Linksom of rechtsom is ons doel reparatie en behoud van de koopkracht van werknemers van DB Cargo. Daartoe moet een fatsoenlijke loonafspraak gemaakt worden die de inflatie in het afgelopen jaar als uitgangspunt neemt.

Om dit duidelijk te maken is er een nieuw voorstel gedaan aan de werkgever. Een voorstel dat uitgaat van een automatische manier van inflatiecompensatie conform het voorstel van de FNV collega’s en daarnaast een voorstel om te komen tot een zwaar werk regeling. We hebben hier als CNV en FNV delegatie een gezamenlijk voorstel gedaan.

Het blijft daarbij natuurlijk ook (en misschien wel vooral) van belang dat wij overeenstemming bereiken op alle andere onderwerpen. Ook daar is nog geen zicht op.

Om dit kracht bij te zetten hebben de bonden de werkgever opgeroepen om uiterlijk vrijdag 17 maart te laten weten of verder praten op 5 april zin heeft. Kunnen wij komen tot inflatiecompensatie? Kunnen wij een afspraak maken over zwaar werk? En wat spreken wij af met betrekking tot alle andere onderwerpen?

Verder praten of niet?

Kenmerkend voor de aanpak van het CNV is de dialoog. Actievoeren en staken is geen doel op zich. Toch realiseren wij ons dat dit overleg zich beweegt in een richting die er goed toe zou kunnen leiden dat wij tot actievergaderingen over zullen moeten gaan. Daar zijn wij ook klaar voor en wij weten vanuit de ledenraadplegingen en tussentijdse gesprekken dat dit voor velen van jullie ook geldt.

Vooralsnog rekenen wij er op dat de werkgever het zover niet laat komen. Wat de CNV delegatie betreft blijven wij in gesprek tot we constateren dat er niets meer is om over te spreken. Wij willen onderhandelen, maar dan moet er wel iets te onderhandelen zijn. Op 17 maart zullen we weten of dit het geval is.

Namens de delegatie van CNV

Henk Kruithof, Eelco Bentvelsen, Bela Hlavaj

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error