Onderhandelingen cao DB Cargo op punt van beginnen

De afgelopen periode hebben we op verschillende manieren en momenten met elkaar gesproken over de cao. Tijdens een bijeenkomst op Kijfhoek, tijdens de online ledenvergadering en tijdens de individuele gesprekken met de leden hebben wij veel ideeën opgedaan over de richting waarin we willen bewegen met betrekking tot de cao. Allereerst wil ik een ieder die heeft meegedacht van harte bedanken voor de genomen tijd en moeite.

Voorstellenbrief is verzonden

Zojuist heb ik namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen (Bela Hlavaj, Henk Kruithof en Eelco Bentvelsen en ondergetekende) de voorstellenbrief naar de werkgever gestuurd. De voorstellen die hierin zijn opgenomen vloeien voort uit de gevoerde gesprekken met onze leden. Een kopie van deze brief treffen jullie in de bijlage.

We voeren de onderhandelingen dit jaar tegen een achtergrond van historisch hoge inflatie en toenemende druk op de koopkracht van mensen. Hierdoor is het maken van een behoorlijke loonafspraak misschien wel belangrijker dan ooit. De gesprekken zullen ongetwijfeld voor een belangrijk deel gaan over de loonafspraken.

Regelmatige updates

Op donderdag 2 februari 2023 staat de eerste ronde van onderhandelingen gepland. Deze bijeenkomst zal voornamelijk in het teken staan van het geven van een toelichting op de in de voorstellenbrief opgenomen punten. Natuurlijk sturen we jullie na afloop van elke ronde een korte update over het verloop van de gesprekken.

Meepraten of reageren

Mocht je vragen of opmerkingen hebben aan mij of de delegatie, voel je dan vrij om contact op te nemen met een van de kaderleden of rechtstreeks met mij via de onderstaande contact gegevens. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens de delegatie van CNV Vakmensen, Bela Hlavaj, Henk Kruithof en Eelco Bentvelsen,

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-18 71 13 43
E  a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error