Nieuwsbrief CNV Vakmensen

Op donderdag 19 oktober jl. spraken de vakbonden met de werkgever. Onderwerp van gesprek waren o.a. de implementatie van de cao afspraken, de verschillende werkgroepen die lopen en natuurlijk de transformatie. In deze nieuwsbrief praten we je kort bij.

Implementatie van de nieuwe cao

De afspraken die voortvloeien uit de nieuwe cao zijn inmiddels geïmplementeerd. De loonsverhogingen zijn doorgevoerd en op een enkele kwestie na is dit allemaal goed verlopen. De nieuwe teksten voor de cao zijn inmiddels ook gereed en het ondertekenen zal op korte termijn gaan gebeuren waarna de cao ook weer voor een ieder te vinden is via de cao pagina: Cao DB Cargo Nederland NV | CNV Vakmensen

Een andere afspraak betreft de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken en de wens van de werkgever om te kijken naar de ontziemaatregelen. Tijdens de vorige cao is het ons niet gelukt om hier concrete afspraken over te maken en dus spraken wij af dat we hier in de looptijd van de cao een werkgroep voor samenstellen. De werkgroep zal geformeerd worden en zodra hier nieuws uit te melden is zullen we dit natuurlijk doen. Wij richten ons voor de implementatie van de afspraken op de nieuwe cao.

Reiskosten

De afspraak rondom de garantieregeling reiskosten werpt nog wel wat vragen op. We hebben afgesproken dat we een commissie gaan samenstellen van werkgevers en werknemers (vakbonden) en de ondernemingsraad om de aanvragen voor compensatie te beoordelen. Aangezien de nieuwe regeling pas in gaat per 1 januari 2024 en de compensatie terugkijkt op het voorgaande jaar, is compensatie pas van toepassing op 1 januari 2025. Voor een aantal mensen – die er echt tientallen of zelfs honderden euro’s – per maand op achteruitgaan duurt dat veel te lang. We hebben daarom afgesproken dat we een tussentijdse afspraak gaan maken om deze schrijnende gevallen te bekijken. We proberen hier tussentijds afspraken over te maken, uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Ondanks het feit dat CNV tijdens de cao gesprekken steeds heeft gewezen op de negatieve gevolgen van de aanpassing voor groepen werknemers, heeft de werkgever toch voet bij stuk gehouden. De reiskosten moesten en zouden aangepast worden en niemand zou er op achteruit gaan. We zien nu dat een groep werknemers onevenredig hard wordt geraakt door de aanpassing. We zijn dan ook blij dat we vast hebben gehouden aan onze wens om een garantieregeling af te spreken.

Werkgroep wachtdiensten

De werkgroep wachtdiensten is al enige tijd bezig met een onderzoek naar nut en noodzaak van de wachtdiensten en de vergoedingen die hier tegenover staan. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er een aanzienlijke groep werknemers is die 365 dagen per jaar een wachtdienstvergoeding ontvangen. Dat is onwenselijk. Het zou namelijk betekenen dat mensen 365 dagen per jaar ‘aan staan’ voor het werk. Het getuigt van loyaliteit en betrokkenheid naar het bedrijf toe, maar het is niet gezond.

CNV is van mening dat je de wachtdiensten moet terug brengen tot noodzaak. Daarnaast vinden wij al langer dat je goed moet kijken naar de hoogte van de vergoedingen en het onderscheid zou moeten maken tussen verschillende soorten wachtdiensten. De werkgroep bekijkt dit verder en zal een advies uitbrengen aan de cao partijen zodat we dit bij een volgende cao bespreking kunnen meenemen.

Werkgroep roosters

De werkgroep roosters is ook al enige tijd bezig. Het laatste wapenfeit betreft de uitvraag onder de werknemers door middel van de enquête. Binnenkort worden de vakbonden ook bijgepraat over de vorderingen van de werkgroep en bekijken we met elkaar op welke wijze we verder willen met de resultaten die tot nu toe voor liggen. Zodra hier een concrete terugkoppeling op te geven valt zullen we dit natuurlijk doen.

Voorbereidingstijd machinisten

Al enige tijd geleden hebben wij een punt gemaakt van de korte voorbereidingstijd voor machinisten. Deze tijden stonden sinds jaar en dag op een bepaald niveau en dit terwijl de wereld om ons heen verandert en er steeds meer wordt verwacht in de voorbereiding op de dienst. Wij hebben daarom het verzoek gedaan om kritisch naar deze tijden te kijken. Dat is gebeurd en het resultaat is dat er 5 min extra voorbereidingstijd wordt toegevoegd aan de planning van de diensten.

We zijn natuurlijk blij met de aanpassing. Dank gaat hierbij uit naar de leden van CNV die hier aandacht voor hebben gevraagd waardoor het op de agenda is komen te staan. Blijf dit soort zaken dus melden, het heeft echt zin.

Werkaanbod en transformatie

Als je de nieuwsberichten rondom spoor een beetje volgt dan kan het je niet zijn ontgaan dat de transformatie DB Cargo de gemoederen in heel Europa flink bezig houdt. Wij hebben tijdens het overleg dus ook nadrukkelijk gevraagd naar de concrete gevolgen hiervan voor Nederland. Wij willen dat er snel duidelijkheid komt voor de mensen.

De werkgever heeft te kennen gegeven dat zij hopen op korte termijn concreet met de ondernemingsraad in gesprek te kunnen over de impact die dit alles gaat hebben op Nederland. Dat betekent dat er op dit moment nog weinig over te zeggen valt. In de cao (artikel 10 en 11) zijn wel een aantal overkoepelde afspraken gemaakt over dit soort situaties. De werkgever heeft aangegeven zodra er duidelijkheid is met de vakbonden in gesprek te willen over de plannen die er liggen. Natuurlijk houden wij via de ondernemingsraad ook goed vinger aan de pols.

Werkaanbod bepaalde locaties

Los van de transformatie zien we op dit moment ook een aardige mismatch tussen werkaanbod en personeelsaanbod. Op sommige locaties lijkt te weinig werk te zijn en een veelgehoorde klacht is dan ook dat het werk te weinig afwisselend of uitdagend is. De werkgever is hier mee bezig. Door de diensten op een andere manier vorm te geven proberen ze meer rijdende diensten te creëren. Hierbij ligt de focus op meer afwisseling en meer rijdende diensten voor machinisten.

CNV heeft de vraag gesteld of het niet mogelijk is om machinisten (tijdelijk) van standplaats te laten wisselen. Als het werk net op de locatie komt breng de locatie dan naar het werk. Dit dan op basis van vrijwilligheid en aantrekkelijkheid. Niemand is gebaat bij een situatie waarin de ene standplaats teveel werk heeft en een andere standplaats te weinig (of geen) werk heeft. We willen in gesprek over oplossingen. De werkgever gaat hier over nadenken en nodigt ons uit voor een vervolggesprek.

Mocht jij zelf ook ideeën hebben over de manier waarop dingen anders/beter kunnen worden georganiseerd, zoek dan contact met een van de kaderleden of stuur me een mailtje op onderstaande contact gegevens.

Nieuws uit de kadergroep CNV

Er zijn ook een aantal nieuwtjes te melden uit de kadergroep CNV.

Baby nieuws - Collega Eelco Bentvelsen is opnieuw trotse vader geworden van zoon Niyo. Moeder en kind (en vader) maken het goed. Ook collega Bela Hlavaj heeft de nodige beschuit met blauw/witte muisjes achter de kiezen, hij en zijn vrouw werden opnieuw trotse grootouders van kleinzoon Joshua. Allemaal ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd!

Afscheid - Tijdens de laatste vergadering namen wij afscheid van collega Jan de Graaff. Jan was al enige tijd met pensioen en was tot voor kort nog onderdeel van de kadergroep van CNV. We hebben op gepaste manier afscheid genomen van Jan en bedanken hem vanaf deze plek nogmaals voor alle jaren inzet voor de vakbond op de werkvloer. Jan blijft natuurlijk wel lid van de bond en dus is het best denkbaar dat hij binnen andere afdelingen van onze vereniging nog actief zal zijn.

Welkom – Sinds enkele maanden is collega Niels Harteveld toegetreden tot de kadergroep van CNV Vakmensen. Niels heeft ook deelgenomen aan het laatste overleg met de werkgever. Mocht je zaken hebben die je graag wil aankaarten bij de bond, voel je dan vrij om Niels te benaderen. We zijn ontzettend blij met zijn bereidheid om deel te nemen aan de kadergroep en zien nu al zijn waardevolle bijdrage tijdens de overleggen. 

Verrekenen vakbondscontributie
Ten laatste nog even jullie aandacht voor het indienen van de jaarcontributie van de vakbond bij de werkgever. Je kunt dit nog doen tot 8 november. In een eerdere mail heb je als het goed is een linkje ontvangen naar jouw contributiebrief. Heb je deze niet meer in je bezit? Kijk dan op MijnCNV of neem contact op met de CNV infolijn: 030 751 1001

We zitten in een hele roerige tijd, we kunnen ons voorstellen dat je hierdoor vragen hebt. Mocht dit het geval zijn zoek dan gerust contact met een van de kaderleden van CNV of neem rechtstreeks contact op met mij via de onderstaande contact gegevens.

Mede namens Henk Kruithof, Bela Hlavaj, Raymond Kool, Eelco Bentvelsen en Niels Harteveld.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

 

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error