Eerste onderhandelingen cao DB Cargo 2024-2025

Hierbij stel ik mij voor als vervanger van Anthony Williams. Mijn naam is René Jongen en ben 20 jaar bestuurder bij het CNV. Ik ben cao-onderhandelaar voor enkele cao's, zoals de cao’s DHL Logistics en DHL Express, de cao AZL Heerlen (pensioenuitvoerder) en de Cao Gemaksvoedingsindustrie. Tot 2023 heb ik de cao Beroepsgoederenvervoer meeonderhandeld.

De eerste onderhandelingsronde voor jullie cao DB Cargo Nederland op vrijdag 12 april 2024 heeft nog niet veel opgeleverd.

Reiskostenvergoeding

Wij hebben als vakbonden in eerste instantie op 12 april lang gesproken over de reiskostenvergoeding. Het moeten voorschieten van gemaakte kosten voor je vervoer van en naar het werk werd besproken. Er werden over en weer voorstellen gedaan om te pijn voor de betreffende groep “voorschieten reiskosten” weg te nemen/ op te lossen. Op maandag 15 april 2024 heeft de commissie hierover een besluit genomen. In afwachting van goedkeuring door de diverse cao-commissies ontvangen jullie hierover meer informatie.

Werkgevers voorstellen (tot nu toe)

Aan het einde van de lange vergadering ontvingen wij van de werkgever zijn openingsbod/ voorstellen:

  • Invoering van een RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) voor mensen die kort voor hun AOW gerechtigde leeftijd zijn. Bij acceptatie door de vakbonden van deze DB Cargo RVU regeling, zouden andere ontzie maatregelen worden versoberd.
  • De werkgever wenst een tweejarige cao (1 juli 2024 tot en met 30 juni 2026).
  • De werkgever stelt een loonsverhoging voor als volgt: met ingang van 1 juli 2024 plus 2,5%, en met ingang van 1 juli 2025 plus 2%.

Als CNV-vertegenwoordiger deel ik jullie mede, dat met name het loonbod ver beneden de maat is. Wij vinden dat geen fatsoenlijke verbetering in relatie tot de inflatie/inflatiecorrectie van de afgelopen jaren als je in dienst bent bij DB Cargo.
De duur – een contract voor 24 maanden – staat in geen verhouding tot de geboden loonsverhoging. CNV wenst daarom een cao-contract voor één jaar = 12 maanden!
Invoering van de RVU-regeling zoals de werkgever die wenst, is onvoldoende. Zonder verder in details te treden is het voorstel zoals de werkgever dit wenst toe te passen onbespreekbaar.
Het blijkt dat de werkgever kennelijk nu al met werknemers RVU-afspraken maakt en dit afhandelt via een vaststelling overeenkomst. Als je als lid van CNV een RVU “achtig” voorstel krijgt van de werkgever, neem dan onmiddellijk contact op met ons kantoor in Utrecht: CNV Info, telefoon 030 – 7511001 word je doorverwezen naar een CNV-jurist die het “DB Cargo RVU voorstel”  toetst en je nader advies geeft.
Met versobering van de ontzie-maatregelen gaat CNV niet akkoord. In het verleden is er voor deze ontzie maatregelen stevig onderhandeld. Er zijn destijds ander arbeidsvoorwaarden ingeleverd (bijvoorbeeld minder loonsverhoging toegekend).
Als de werkgever een RVU-regeling wenst toe te passen is een volledige regeling aan de orde: kunnen kiezen voor de duur RVU van drie jaar maximaal en uitbetalen aan de werknemer het maximaal fiscaal toegestane bedrag naar keuze elke maand of jaarlijks. Als de werkgever dit wenst te gebruiken voor een sociaal plan in de toekomst wordt daar afzonderlijk over onderhandeld bij het afsluiten van een sociaal plan.

Volgende overlegvergadering

Op dinsdag 14 mei is de volgende overlegronde. Heb je nog vragen en/of opmerkingen mail me dan: r.jongen@cnv.nl Of spreek met de CNV-kaderleden die aanwezig zijn bij de onderhandelingen: Henk Kruithof, Niels Harteveld en Eelco Bentvelsen.

Zonder leden (of te weinig leden) géén goede cao

Een cao ontstaat niet zomaar: ZONDER LEDEN GEEN CAO!  Kijk op de website www.cnv.nl voor meer informatie over de voordelen die je hebt als lid van CNV. De vertegenwoordiging van het aantal CNV leden bij DB Cargo is behoorlijk, maar nieuwe leden zijn welkom. Niet-leden wens ik graag te betrekken bij het onderhandelingsproces. Niet leden hebben geen stemrecht over het onderhandelingsresultaat van de cao. Mocht je als CNV lid graag hebben dat ik je op je werkplek ontmoet, waarbij niet georganiseerde collega’s vragen hebben over het lidmaatschap van CNV mail me dan. Ik kom graag naar je werkplek om in gesprek te gaan met eventueel nieuwe leden en eventueel vragen te beantwoorden. 

Tip!
Print deze nieuwsbrief uit en leg hem op je werkplek om aan niet georganiseerde collega's te laten zien wat het CNV doet - in samenwerking met de CNV (kader-)leden om een goede cao DB Cargo af te spreken. Tenslotte: volg ons op de cao-pagina waar je al het cao-nieuws aantreft en waar je altijd jouw vragen kunt stellen en mee kunt praten over jouw cao. Ga naar de cao-pagina Cao DB Cargo - CNV

Namens de onderhandelingsdelegatie Henk, Niels en Eelco,
René Jongen, bestuurder CNV
M 06 5120 2961
r.jongen@cnv.nl