Conceptpensioenregeling Rail en OV afgesproken

Werkgevers in Rail en OV, CNV Vakmensen en andere bonden hebben een conceptpensioenregeling Rail en OV afgesproken, gebaseerd op de nieuwe wetgeving. We informeren je nu op de hoofdlijnen. Na de zomer peilen we jouw mening over de invulling van de nieuwe pensioenwet in jouw pensioenregeling.

Solidaire pensioenregeling

Volgens de wet kunnen bonden en werkgevers voor een flexibele of een solidaire pensioenregeling kiezen. We hebben voor een solidaire pensioenregeling gekozen. Daar hebben wij de volgende redenen voor:

 • Zo blijven de sterke elementen van de huidige regeling behouden;
 • Het sluit aan bij de wensen van de leden;
 • We willen graag samen beleggen en samen de risico’s delen, zodat je dat niet zelf hoeft te doen;
 • Een solidariteitsreserve, die in zo’n regeling zit, geeft betere mogelijkheden om financiële tegenvallers op te vangen.

Er blijven ook zaken hetzelfde

De volgende zaken veranderen niet in de nieuwe pensioenregeling:

 • Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde;
 • Ouderdomspensioen blijft levenslang;
 • Partner-, wezen en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven in de regeling;
 • Per bedrijf en/of sector een verschillende pensioenpremie afspreken blijft mogelijk;
 • Het fonds blijft de premies beleggen, dat hoef je niet zelf te doen;
 • Er wordt rekening gehouden met het feit dat mensen steeds ouder worden;
 • Je behoudt de mogelijkheid om eerder of gedeeltelijk met pensioen te kunnen;
 • Werkgevers, CNV Vakmensen en de andere bonden zorgen voor een goed pensioen voor de toekomst.

Wat verandert er wel?

Het volgende is anders dan nu:

 • De ingelegde premie, zowel die van jou als die van de werkgever, gaan naar jouw persoonlijke pensioenvermogen;
 • Op basis van dat persoonlijk pensioenvermogen wordt de pensioenuitkering bepaald en die kan meer variabel zijn dan nu. Wel hebben wij opvangmogelijkheden afgesproken om dat zoveel als mogelijk te voorkomen;
 • Voor partnerpensioen geldt dat hetgeen je tot nu toe hebt opgebouwd blijft. Echter vanaf ingang van de regeling wordt deze bepaald op risicobasis en niet op opbouw, zoals dat nu is. Bij overlijden voor de pensioendatum krijgt de partner een percentage van het pensioengevend salaris. Bij overlijden na de pensioendatum krijgt de partner een bedrag dat gebaseerd is op het persoonlijk pensioenvermogen;
 • Voor wezenpensioen geldt ook dat het op risicobasis is bepaald en de wees kan het tot 25-jarige leeftijd ontvangen (nu is dat 21 jaar);
 • Voor wat beleggen geldt dat er met het beleggen door het pensioenfonds rekening wordt gehouden met verschillende leeftijdsgroepen.

Invaren: vermogen oude regeling gaat mee in de nieuwe regeling

Het vermogen van de huidige pensioenregeling gaat mee in het vermogen van de nieuwe regeling. Dat heet invaren. Conform de wet is het invaren, tenzij er goede argumenten zijn om dat niet te doen. Omdat wij ook afspraken hebben gemaakt over een solidariteitsreserve, een compensatie van het opvangen van negatieve gevolgen en het anders beleggen zijn er geen redenen om dat niet te doen. Bovendien gaven leden aan dit ook te willen.

Hoe nu verder?

Na de zomer peilen wij de mening van de CNV-leden over de onderdelen van de regeling, die de werkgevers, CNV Vakmensen en bonden hebben afgesproken over de invulling van de nieuwe wetgeving. Dus we vragen niet of je het eens bent met het feit dat er een nieuwe pensioenregeling komt, want dat is wettelijk bepaald. Eind augustus zal je daar verdere informatie over ontvangen. In het najaar zal ook de Vereniging van gepensioneerden gehoord worden, zo staat dat in de wet. En het Verantwoordingsorgaan zal natuurlijk adviseren. Als iedereen akkoord is, dan zal de regeling per 1 januari 2025 worden ingevoerd. Natuurlijk gaan we je daarover informeren.

De conceptregeling is ter informatie bijgevoegd, zodat je dat alvast kunt lezen. Ook verwijs ik je voor nadere uitleg naar de site van Rail en OV.

Mede namens collega Jerry Pique,

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-23 50 09 86
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error