Cao DB Cargo: geef jouw mening

Op donderdag 6 juni is er de hele dag onderhandeld met jullie werkgever. In de middag werd duidelijk dat de onderhandelingsdelegatie van DB Cargo niet verder tegemoet kon komen aan de voorstellen van CNV en dat er een laatste voorstel op tafel lag. Wij willen graag van jou horen wat jij hiervan vindt, voordat wij reageren op het voorstel. De onderhandelingsdelegatie van CNV vraagt jou daarom een aantal vragen te beantwoorden.

Op hoofdlijnen houdt het bod van DB Cargo in:

1. Looptijd, loon en vergoedingen

 • De looptijd van de cao: van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.
 • Verhoging loon + hieraan gerelateerde vergoedingen van 3,9% per 1 oktober 2024 en van 3,1% per 1 oktober 2025.
 • Verhoging van de vergoeding Bereikbaar in vrije tijd (art. 128 cao) van € 17,57 bruto naar € 25,00 bruto, ingangsdatum 1 juni 2024.
 • De vergoeding voor overschrijding rusttijd bij overnachting in buitenland (art. 125 cao) is van toepassing op overnachtingen in binnen- en buitenland en geldt zowel voor de machinist nationaal als de machinist internationaal.

2. Ontziemaatregelen (55+, 57+, 60+ & GIOW)

Nieuwe regeling
De ontziemaatregelen blijven bestaan voor medewerkers in roulerende diensten en bewegen mee met de AOW-leeftijd volgens het volgende schema:

 • 55+-regeling: op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken minus 10 jaar
 • 57+-regeling: op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken minus 8 jaar
 • 60+-regeling: op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken minus 5 jaar
 • GIOW: het kalenderjaar waarin zij de AOW-leeftijd bereiken minus 10 jaar
  Voor medewerkers zonder roulerende diensten komen de ontziemaatregelen te vervallen. 

  Overgangsregeling voor medewerkers die vóór 1 juli 2024 in dienst zijn:
 • Alle medewerkers die geboren zijn vóór 1 juli 1974 kunnen gebruik blijven maken van de ontziemaatregelen (55+/57+/60+/GIOW) zoals die zijn beschreven in de huidige cao.
 • Voor medewerkers die werkzaam zijn in roulerende diensten wordt de ingangsdatum gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Er komt een ingroeimodel naar deze nieuwe ingangsdatum.

3. Pilot roosteren, artikel 41 en 43 cao

Om meer flexibiliteit te creëren in de roosters wordt een pilot gehouden gedurende een jaar. Hierbij wordt beproefd wat het effect is als bij de dienstlengte en het aantal inzetten geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen het soort rooster (normaal, lang en – voor internationale machinisten - 12 uur). Het aantal inzetten (gemiddeld maximaal 9 per twee weken) en de arbeidstijd (gemiddeld 36 uur per week over een periode van 13 weken) blijft ongewijzigd. Het beoogde effect is een aantrekkelijker en gezonder werkpakket voor machinisten en meer efficiency voor de organisatie. De pilot wordt begeleid door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties en DB Cargo NL. Bij een succesvolle afronding van de pilot volgt aanpassing van artikel 41 en 43 cao.

Vragen over dit bod?

Wanneer je vragen hebt over deze stemming of het bod van DB Cargo, dan kun je deze uiteraard stellen voordat je je stem uitbrengt. Op 24 en 25 juni organiseren we een (digitale) bijeenkomst, hiervoor ontvang je op een later moment nadere informatie en een uitnodiging.

Jouw mening is belangrijk voor de onderhandelingsdelegatie van CNV!

Omdat het om de arbeidsvoorwaarden van jou en je collega's gaat, leggen wij het bod van DB Cargo aan jou voor met de vraag hoe wij hierop moeten reageren. Jij kunt jouw mening geven door middel van een korte enquête. Jullie werkgever heeft uitgesproken dat het een integraal bod betreft, waarbij nog slechts een minimale verschuiving mogelijk is, wij horen daarom graag van jou of wij hier verder over mogen onderhandelen. Je kunt stemmen tot en met 2 juli.

Stemmen

Klik hier om naar de enquête te gaan

Goed om te weten: deze stemming gaat niet over een akkoord, maar over een voorstel van jullie werkgever. Zowel leden als niet-leden kunnen de enquête invullen. De uitslag van de stemming bepaalt de reactie van CNV op dit voorstel in het volgende cao-overleg medio juli. Na dat overleg zal een stemming gehouden worden over de definitieve uitkomst van de cao-onderhandelingen.

Krijg je deze stemmogelijkheid per post?
Als de dit bericht per post ontvangt, houdt dit in dat we geen mailadres van jou hebben. Om voor nu je stem uit te brengen ga naar https://shorturl.at/hetY6
Ook niet-leden kunnen deze link gebruiken.

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV,

Edwin Meijer
bestuurder CNV

T. 06-23065395 (ook Whatsapp)
E. e.meijer@cnv.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error