Al het nieuws

Verenigde Tankrederij onderneemt actie richting eigen werknemers!

De bonden (Nautilus International en CNV Vakmensen) hebben vrijdag 5 november met de directie van Verenigde Tankrederijen gesproken over de redenen waarom de georganiseerde werknemers het eindbod van werkgever hebben afgewezen op de drie punten: loon, generatiepact en toeslag extra werken.
De werkgever heeft in het gesprek aangegeven niet te kunnen begrijpen waarom de werknemers het -in zijn ogen- goede bod hebben afgewezen. Immers: door de hoge inflatie en de initiële loonsverhoging stijgt het loon gedurende de looptijd van de besproken cao met prijsindex van 0,674% (1 juli 2021) plus 1,5% initiële loonstijging en prijsindex van 2,585% (1 januari 2022). Totaal: 4,759%.

Arbeidsmarkttoeslagen
Verder worden de arbeidsmarkttoeslagen (van 5% van matrozen/stuurlieden) en (7,5% schippers en kapiteins) geleidelijk afgebouwd met de prijsindexatie (3,259%). Het voorstel van bonden om deze toeslag dan met hetzelfde afbouwpercentage geleidelijk in het basissalaris te verwerken, is afgewezen.

Toeslag extra werken
De toeslag extra werken is door de bonden opnieuw uitgelegd aan de werkgever. Dat leidde tot begrip van de werkgever. Die is nu bereid om de toeslag ook toe te kennen voor extra werken, indien de werknemer heeft gekozen voor een vaar/verlofschema van minder dan 26 weken werk.
Voor alle duidelijkheid: de toeslag is alleen van toepassing, indien de werkgever de werknemer vraagt om meer dagen te werken dan dat de werknemer heeft verzocht in te roosteren. Dan wordt een toeslag van 130% betaald.

Generatiepact
De werkgever wil nog steeds niet praten over een extra bijdrage om een generatiepact mogelijk te maken. De redenen die worden aangedragen zijn:
  • het is nu al voor de werknemers mogelijk om minder dan 26 weken te varen (werken) en
  • de werkgever ziet nu in de aanvragen dat vooral de jongere werknemers hiervan gebruik
    maken;
  • verder is er nog steeds een tekort aan gekwalificeerde gezagvoerders. Indien het kopen van dagen aantrekkelijker wordt, dan is de werkgever bang dat de schepen niet meer bemand kunnen worden.

Conclusie
De werkgever is niet bereid om toe te geven aan alle eisen van de werknemers: vooral de directe verwerking van de arbeidsmarkttoeslag in het basisloon en de invoering van een generatiepact op basis van 80% werken, 90 loonbetaling en 100% pensioenopbouw zijn onbespreekbaar (overigens zijn ook andere percentageverdelingen in deze ook onbespreekbaar).

Actie van de werkgever
De werkgever gaat nu zelf zijn personeel bijeenroepen om zijn standpunt met alle werknemers te bespreken. Hij zal dit doen op 7 en 14 december!

Vragen? Stel ze vooral ook daar!
Dus stel al jullie vragen en geef ook daar aan waarom jullie dit eindbod voor de cao te min vinden.
Let op: het is aan de leden van de bonden om te bepalen of er een nieuwe cao komt.

Wat gaan wij doen?
Gaan wij / de vakbondsleden de acties al opstarten zoals eerder uitgesproken? Of willen jullie de uitkomst van de personeelsbijeenkomsten van jullie werkgever afwachten?
Geef hier jullie reactie. Heb je nog vragen aan de bond? Neem contact op!

Nancy Abelskamp,
bestuurder CNV Vakmensen
E: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 25 11 59