Ultimatieve brief naar directie Teso gestuurd

Tijdens de laatste ledenvergadering was de mening van de leden duidelijk. De loonsverhoging moet minimaal 5% worden. Daarnaast moet er een passende ouderenregeling komen. We hebben de mening van de leden in de ledenvergadering 26 april in een brief op 28 april 2022 aan de directie van Teso gestuurd. Deze brief hebben jullie al gezien maar we doen hem er toch nog maar even bij als bijlage.

Op woensdag 18 mei 2022 hebben we een reactie van Teso gekregen (zie bijlage 2). In deze reactie staan twee verbeteringen t.o.v. het eerdere voorstel. Naast de ALI met een minimum van 3,5% is Teso bereid om 1% eenmalige uitkering te geven. 
Daarnaast worden lonen van de autoopstellers ook in 2023 verhoogd. 

Met de kaderleden is dit nieuwe voorstel besproken. Zij geven duidelijk aan dat deze voorgestelde verbeteringen niet in de buurt komen van wat leden in de ledenvergadering hebben aangegeven. 
Concreet betekent dit dat er meer moet gebeuren om een acceptabele cao te krijgen dan het heen en weer sturen van voorstellen.  

Op maandag 23 mei 2022 hebben we daarom een ultimatieve brief gestuurd (bijlage 3). 
In deze ultimatieve brief geven we nadrukkelijk aan dat het bod onvoldoende is en dat we een actietraject op gaan starten. 

In de ledenvergadering is al besproken dat er niet zomaar actie gevoerd kan worden. Daarvoor moet er een aparte ledenvergadering worden gehouden.
In deze ledenvergadering moet ¾ van de dan aanwezige leden voor het voeren van actie zijn.
Concreet moeten we eerst stemmen over het laatste voorstel van Teso. Als jullie daar alsnog mee akkoord gaan dan is dat natuurlijk ook prima. Gaan de leden niet akkoord dan moet er gestemd worden over acties.  Die stemming moet schriftelijk en per bond gebeuren. 

Stemmen leden voor het voeren van actie, dan gaat er per bond een ultimatum naar de directie waarin we nogmaals onze eisen stellen en Teso een termijn (minimaal 3 werkdagen) geven om alsnog met ons een goed cao-akkoord af te sluiten. Lukt dat niet binnen de termijn van het ultimatum, dan zijn we gerechtigd actie te voeren. 
Welke actie we gaan voeren dat ligt ook aan de leden. Meestal wordt er in de ¾ ledenvergadering een actiecomité gevormd die de acties gaan voorbereiden. 

We nodigen jullie uit voor deze speciale ledenvergadering op: 

Datum: 14 juni 2022
Tijd:      om 19.00 uur
Waar:    in Hotel den Burg

Het is belangrijk dat er dan natuurlijk veel leden aanwezig zijn. 

Jan Kampherbeek 
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E:  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl 

Downloads