Uitnodiging medewerkersbijeenkomst Veer Maassluis - Rozenburg

Sinds enige maanden is er een pilot gaande om te kijken of het mogelijk is de Veerdienst met drie man/vrouw te bemensen. De PVT is daarover regelmatig in gesprek met Blue Amigo. Maar er blijven nog erg veel onduidelijkheden. Tijd om hierover met jullie te spreken.
Ik wil graag horen wat er moet gebeuren om veilig en verantwoord met drie mensen het Veer te kunnen varen.

Jullie zijn van harte uitgenodigd op 6 september om 19.30 in Theater Koningshof, Uiverlaan 20 in Maassluis, zaal Strauss.

Wat mij betreft stellen we dan voorwaarden vast waaraan Blue Amigo moet voldoen om een goede uitvoering te geven aan de pilot. 

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder CNV Vakmensen
E: ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl
M: 06 53 73 64 90