Tweede ronde cao-overleg Verenigde Tankrederijen

Na elkaar op dinsdag 10 januari een welgemeend goed nieuw jaar te hebben toegewenst en nadat jullie nieuwe directeur Erwin Ros een samenvatting van het besprokene in de vorige cao-ronde van 30 november had gegeven, kwam uiteindelijk het loonbod voor de nieuwe cao op tafel: 5 procent per 1 januari 2023.

Een loonbod van 5 procent in plaats van de automatische prijscompensatie (APC). Dat komt absoluut niet in de buurt van waarmee de leden de cao-onderhandelingsdelegaties op pad hebben gestuurd: namelijk koopkrachtbehoud, dus minimaal de APC. Verder is in het gesprek nogmaals bevestigd dat de verhoging van het menagevergoeding met de Ondernemingsraad zal worden besproken.

Grieven

CNV Vakmensen en Nautilus hebben in een constructieve sfeer bij jullie werkgever duidelijk aan kunnen geven waar jullie grieven zitten, zoals jullie die tijdens de ledenvergadering bij ons hebben aangegeven. Zoals het gebrek aan een gedegen ouderenbeleid, vooral als er steeds nieuwe mensen meevaren op de schepen die intensief moeten worden begeleid, is dit erg belastend.

Van twee- naar eenmaal per jaar

En het belangrijkste: de inflatiecorrectie. Zoals we tijdens de ledenraadpleging aan jullie hebben uitgelegd is deze verandering van 2x per jaar naar 1x per jaar een uitkeringsmoment van de inflatiecorrectie, pas na het vorige cao-traject in de cao terecht gekomen.

Dit is zo gekomen doordat - na het bereiken van het akkoord en na het zetten van de handtekening onder het onderhandelingsakkoord - de werkgever bij het uitschrijven van de gewijzigde cao-tekst ineens het gehele artikel met betrekking tot prijscompensatie uit de cao had verwijderd. Dit heeft veel wrijving veroorzaakt bij de vakbondsbestuurders, die uiteindelijk na veel moeite het artikel van prijscompensatie hebben kunnen behouden.

Echter toen is het uitkeringsmoment gewijzigd door jullie werkgever. In plaats van tweemaal per jaar, naar éénmaal per jaar per 1 januari, te weten toekenning over de periode oktober-oktober.

CPI

Naast dat de prijscompensatie in de vorige cao-onderhandelingen ter discussie werd gesteld, doet de werkgever dit jaar wederom een poging om dit artikel te verwijderen uit de cao. Nu wordt niet alleen de prijscompensatie ter discussie gesteld, maar ook de in de cao vastgelegde periode waarover de prijscompensatie wordt berekend: oktober – oktober.

De werkgever kijkt in zijn voorstel naar wat het jaargemiddelde aan inflatie is geweest over het jaar 2022, van 1 januari 2022 – 31 december 2022 In plaats van oktober 2021 – oktober 2022. Daarmee schuift hij wederom een paar maanden inflatiecorrectie op.
De inflatie van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 is 10 procent. Maar zelfs die biedt hij niet: werkgever wil maar de helft van jullie koopkrachtverlies compenseren, de andere helft van je koopkrachtachteruitgang is voor eigen rekening: 5 procent.

Zorgen

Zoals we tijdens de ledenraadpleging al hebben aangegeven, bleek helaas tijdens het eerste cao-overleg dat alleen Nautilus en CNV Vakmensen cao-voorstellen hadden. En ook tijdens het tweede cao-overleg van dinsdag 10 januari kon de werkgever nog niet veel substantieels ter sprake brengen, anders dan uiteindelijk bovengenoemd loonbod van 5 procent.

Uiteindelijk, want in het gesprek daaraan voorafgaand kwam naar voren dat jullie werkgever zich grote zorgen maakt over 2023: er zijn inmiddels al twee charterschepen terug naar de eigenaren en 2 schepen uit de vloot zijn herplaatst.

Dit aangehoord te hebben, besloten CNV Vakmensen en Nautilus dat het overleg vastloopt en we eerst terug gaan naar de werknemers / onze leden bij VT om te horen hoe jullie vinden dat wij verder moeten gaan in deze gesprekken.

Hoe nu verder?

Hoe nu verder? Dat is dus de vraag die we met jullie willen bespreken. We stellen voor om een digitale vergadering te beleggen via MSTeams, zodat iedereen daar bij kan zijn (ook de leden op de schepen):

Woensdag 18 januari van 11.00 – 13.00 uur

Meld je aan via de mail, n.abelskamp@cnvvakmensen.nl dan krijg je de link voor de MSTeamsvergadering toegezonden.
Uiteraard kun je ook altijd reageren en je vragen stellen op de cao-pagina! 

Tot dan!

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
:. 06-51251159
E: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error